Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Higher-for-longer?

Det är fortsatt hökaktiga budskap som präglar uttalanden från Riksbanksdirektionens representanter. Vice Riksbankschef Martin Flodén som, åtminstone i perioder, har varit relativt duvaktig höll ett förhållandevis stramt anförande i slutet av augusti. Han sa att även om inflationen rört sig åt rätt håll den senaste tiden är inflationstrycket fortsatt högt och det krävs en åtstramande penningpolitik där han förväntar sig att räntan kommer att behöva ligga kvar på en hög nivå under en ganska lång tid framöver. Han är samtidigt ödmjuk inför inkommande data och vill inte förekomma räntebeskedet senare i september. Ser man till marknadens förväntningar talar det mesta för en höjning på 25 punkter upp till 4 procent i styrränta.

Även internationellt är tonen förhållandevis hökaktig och på den årliga konferensen i Jackson Hole lämnade amerikanska centralbankschefen Powell det öppet för fortsatta räntehöjningar och konstaterade att amerikansk ekonomi hittills uppvisat en överraskande styrka. Samtidigt innebär överenskommelsen kring det amerikanska skuldtaket tidigare i år en mer återhållsam finanspolitik de närmsta åren vilket borde verka åtstramande för amerikansk ekonomi på lite längre sikt.

I portföljen har vi ökat vår position i Stadshypoteks gröna obligation som emitterades tidigare i år och som finansierar de gröna bolån som Handelsbanken erbjuder kunder med energieffektiva boenden. I och med att räntan rört sig uppåt sedan emissionstillfället får vi nu lite bättre underliggande avkastning jämfört med tiden för emissionen i mitten av juni. Med förfall i juni 2028 får vi nu cirka 3,9 procent i årlig avkastning till förfall.

Carnegie Obligationsfond är en fond som i huvudsak investerar i obligationer med fast ränta, ofta med förhållandevis långa löptider. Detta innebär en tydlig exponering mot rörelser i svenska räntor. Ser vi till typen av exponering så köper vi obligationer utgivna av emittenter med mycket hög kreditkvalitet och portföljen domineras av investeringar i svensk stat, kommun och hypoteksbolag.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.