Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

”Higher for longer”-scenario snarare än en mjuklandning

Inflationsdata högre än förväntat och relativt stark makrodata har tryckt upp marknadsräntan givet att förväntningarna nu skiftat mot ett ”higher for longer”-scenario snarare än en mjuklandning. Risktillgångar har trots detta klarat sig relativt bra, Kreditmarginaler i Europa har gått sidledes medan Norden fortsatt den tidigare trenden och komprimerats något. Premien är dock fortsatt god på nordiska krediter jämfört med europeiska.

Rapportsäsongen har avslutats och får summeras som relativt okej givet de utmaningar som finns med inflation, höga räntekostnader, logistik och stora osäkerheter framåt. Överlag har försäljningsintäkter utvecklat sig väl medan bolagens marginaler spretar stort och det finns även en stor osäkerhet framåt. Vi gör vårt bästa att positionera portföljen mot sektorer och bolag vi tror kommer klara sig bra även i en recession. Vårt största segment som är förnyelsebar energi är till exempel en sektor som bör klara sig bra givet volatila och höga elpriser och ett stort fokus på att Europa ska ha tillgång till säker och hållbar elproduktion.

Primärmarknaden har fortsatt varit stark under månaden där vi deltagit i ett par transaktioner. Till exempel blev SGL under månaden uppköpta och rullade därmed sina obligationer vilket innebar att de gamla vi investerat i återköptes till premium och vi rullade vidare vår exponering i de nya obligationerna. Vi har även adderat i andrahandsmarknaden, bland annat Schletter som är ett nytt innehav för fonden. Schletter tillverkar ställningar för solpaneler och med stark tillväxt, relativt låg belåning och stark marknadsställning tycker vi det är ett bra tillskott till portföljen.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.