Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

”Higher for longer”

Rapportperioden går mot sitt slut och över lag är det fortsatt starka vinster, men det är snarare den framåtblickande kommunikationen som väcker oro. På många håll ser vi en tydlig inbromsning i orderingången, vilket pekar mot en svagare försäljning framöver. Den svenska marknaden tappade, medan globalt index steg under månaden.

Amerikansk kärninflationen mätt som PCE, ett mått som Fed bevakar noga, kom in på 4,1 procent för juni, något lägre än förväntningarna. Utvecklingen pekar på ett generellt lägre inflationstryck. Fed höjde räntan med 25 punkter till 5,25 procent, det var femte gången i år, dessutom den högsta räntenivån på 22 år. Det kan mycket väl vara sista höjningen, men allt hänger på inkommande data och hur arbetsmarknaden utvecklas. De kommunicerade även att de inte ser en recession i år och att inflationen inte når 2-procentsmålet förrän 2025. Troligtvis har effekterna från Federal Reserves strama penningpolitik inte slagit igenom fullt ut än. För att summera, så kommer räntan troligtvis inte höjas mer, men kommer nog vara ”higher for longer”. Även ECB höjde räntan med 25 punkter till 3,75 och mycket talar för att de kommer att höja ytterligare en gång, men det kanske inte blir vid nästa möte i september.

Internationella valutafonden (IMF) har under månanden justerat upp prognosen för årets globala tillväxt. De höjde med 0,2 procentenheter till 3 procent i tillväxt för innevarande år. Trots höjningen varnar IMF för att utsikten för tillväxten är svag och riskerar att förbli låg.

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg från 45,2 till 47,6 i juli. Det var främst orderingång och produktion som stod för de största positiva bidragen till uppgången. Indexet befinner sig för tolfte månaden i rad under 50-nivån, vilket indikerar kontraktion i ekonomin. Euroområdets PMI sjönk från 43,4 till 42,7 och befinner sig på väldigt låga nivåer. Även Kina visar tecken på inbromsning. Caixin Industri-PMI sjönk till 49,2 i juli, från 50,5 föregående månad. Det är de lägsta utfallet på sex månader.

De svaga konjunkturutsikterna gör att vi är mer selektiva i våra investeringar, även om räntesänkningar, eller förhoppningar därom, kan skapa ett mer positivt klimat till och från under resten av året.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.