Stäng

Hisnande siffror från Stillfront

Stockholmsbörsen ökade med 2,0% i november, småbolagsindex var ännu något starkare med en uppgång om 4,2%. Carnegie Småbolagsfond steg med 5,6%. Förvaltaren Viktor Henriksson skriver om fyra av fondens innehav.

  1. Stillfront bidrog mest positivt till fondens utveckling i november med en kursuppgång om 34%. Spelutvecklaren är sedan länge ett viktigt innehav i fonden. I början av november presenterades ett resultat för årets tredje kvartal med en omsättningsökning om 64% och ett justerat rörelseresultat som ökar med 80%.

    Naturligtvis är samtliga dessa siffror hisnande. Det fina är dock att värderingen av aktien fortfarande är en bra bit under snittvärderingen av svenska småbolag. Det är anledningen till att vi äger aktien. I slutet av månaden anordnade Stillfront en mycket välbesökt kapitalmarknadsdag där nya mycket ambitiösa finansiella mål presenterades. Stillfronts ledning har en historik av att leverera på sina målsättningar och vi ser en god sannolikhet för att målen nås. Vi ser fortsatt aktien som attraktivt värderad.

  2. Vi har tagit in Systemair som ett nytt innehav i portföljen. Ventilationskoncernen är efter en formsvacka på väg mot gammal god form och vi gör bedömningen att resan mot förbättrad lönsamhet fortsätter. Bolaget, som startades 1974, är onekligen en framgångssaga men tappade lite fokus för några år sedan. Kanske hade Systemair tappat fokus lite med vikande lönsamhet som följd. Ledningen har systematiskt jobbat för att bolaget skall komma tillbaka i gammal god form och vi ser att förändringsarbetet bär frukt. Värderingen är attraktiv i absoluta tal, jämfört med konkurrenter samt även relativt bolagets egen historik.
  3. Vi har ökat innehavet i Millicom. Vi har den största respekt för Kinnevik, men innehavet i Millicom har de inte hanterat på något bra sätt under året. Det började med rykten om ett bud som skall ha avvisats. Sedan bestämde sig bolaget för att sälja sina aktier i en utdragen process som inte blev lyckosam. Kinnevik ångrade sig och valde att behålla sina aktier. En stund senare kom beskedet att aktierna skulle delas ut till Kinneviks aktieägare.

    Kursutvecklingen har under den här tiden varit svag och vi är övertygade om att Kinneviks agerande pressat kursen. Nu är utdelningsprocessen fullföljd och vi tror att kurspressen kommer att avta. I grund och botten är bolaget välskött och har en strategi vi tror på. Att erbjuda mobiltelefoni och bredband i Mellan- och Sydamerika, där penetrationen är väsentligt lägre än i Sverige, bör kunna generera lönsam tillväxt. Naturligtvis finns politiska risker i regionen men bolaget har verksamhet i 12 länder vilket innebär en diversifiering och värderingen av aktien ser ut att vara väldigt låg.

  4. Bufab gör genom ett förvärv ett signifikant insteg på den amerikanska marknaden. Förvärvet med det talande namnet American Bolt & Screw är välskött, har en god lönsamhet och bidrar signifikant till Bufabs vinst per aktie. Vi ser affären som positiv ur flera perspektiv. Att Bufab menar allvar med ett rejält insteg på en mycket stor marknad är spännande och helt rätt strategi enligt oss. Det befäster också Bufabs ställning som ett förvärvsdrivet bolag. Denna typ av bolag åtnjuter mycket höga värderingar på stockholmsbörsen så utöver den positiva effekten på vinst per aktie går det argumentera för att Bufabs värderingsmultiplar skall stiga. Aktien steg med 20% i november.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 6,1 procent. Efter en längre tids optimism tog oron...

Viktor Henriksson 5 november 2020
Stillfront och Bufab levererar
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront och Bufab levererar

Stockholmsbörsen steg med 4,5 procent i september, småbolagsindex steg med 6,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,4 procent. I september förflyttades fokus från börsbolagens kvartalsrapporter till makroekonomiska indikatorer. Sammanfattningsvis utvecklas...

Viktor Henriksson 5 oktober 2020
”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”
Carnegie Småbolagsfond

”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,8 procent. I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när vi...

Viktor Henriksson 4 september 2020