Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond

Historiska siffror för Carnegie Strategifond

Carnegie Strategifond är ett av våra flaggskepp som funnits med ända sedan starten 1988. Fonden investerar i både aktier (60 %) och företagsobligationer (40 %), och för första gången i modern tid står nu utländska aktier för över 10 % av fondens aktieinnehav.

Oscar Östlin och Isak Lenholm, aktieanalytiker i Carnegie Fonders team av Sverigeförvaltare, tar tillfället i akt att berätta om Carnegie Strategifonds utländska innehav samt varför de platsar i portföljen.

Isak Lenholm

Accelleron – Världens största tillverkare av turboladdare

Accelleron är en avknoppning från ABB. Det är en av världens största tillverkare av turboladdare till fartyg samt kraft- och energisystem. Man har över 180 000 installerade turboladdare, 100+ servicestationer och har inom högfartssegmentet över 50% av världsmarknaden både på nya produkter och service där man levererar till exempelvis Garett och Holset.

Inom lågfartssegmentet har man även där mer än en tredjedel av marknaden för nya produkter och levererar till exempel Mitsubishi, ABB och MAN.

75% av försäljningen är till eftermarknad och service där nya leveranser säljs på långa servicekontrakt vilket ger hög stabilitet i affären. Accelleron har bland Europas högsta marginaler och siktar på att nå mellan 23–26% marginal (EBITA). I framtiden väntas man dela ut mellan 50–70% av nettovinsten.

Vi började köpa Accelleron efter avknoppningen 2022, då hade aktien tappat mycket och värderades till under 10x rörelseresultatet med en utdelning nära 8%.

Nu värderas man runt 14x rörelseresultatet, med en utdelning på över 5% och en skuldsättning under 1.5x EBITDA. Ytterligare en aspekt som vi uppskattar är att deras turboladdare ökar kraft med uppåt 300%, minskar bränsleanvändningen med 10% och NOx-utsläppen (kväveoxider) med 60%, vilket både bidrar till minskad miljöpåverkan, men även lägre rörliga kostnader för kunderna.

Oscar Östlin

Demant – Ett bolag med hörseln i fokus

Demant är ett danskt medtechbolag som sedan 1904 varit verksamma inom hörselvård och kommunikation. De erbjuder hörseltester, tillverkar och distribuerar hörapparater samt utvecklar instrument för hörsel och balans som säljs till läkare.

Bolaget säljer även avancerade ljud- och videolösningar med fokus på headsets och högtalartelefoner, men detta är endast en liten del av bolaget. Hörselmarknaden präglas av en stark underliggande tillväxt drivet av en åldrande befolkning och en ökad tillgång till vård.

Demant uppfyller på flera vis våra höga krav vad gäller portföljbolag.

  • Demant är ocykliska
  • Demant har ett lågt kapitalbehov där rörliga kostnader inte skalar i linje med tillväxt, vilket driver långsiktig marginalförstärkning
  • Demant verkar i en strukturellt växande och stabil bransch.

Vi tror dessutom att tillväxten kan accelerera i framtiden drivet av ett minskat stigma kring hörapparater, där ökad användning av hörlurar spelar en viktig roll. Bolaget har ökat omsättningen med 10% per år senaste tio åren och tack vare regelbundna återköp där 25% av utestående aktier återköpts under perioden får bolaget ytterligare en hävstång i vinst per aktie.

Bolaget handlas till 17x rörelseresultatet 2024 samt till 20x kassaflödet och lämnar i dagsläget ingen utdelning, vilket vi anser är försvarbart för ett snabbväxande och operationellt effektivt bolag som verkar i en ocyklisk sektor.

Hållbarhet är en central del av Demants affär då bolagets målsättning är att förändra och förbättra livet för människor med hörselskador och bolaget har kopplat sin verksamhet till två SDG:er (Sustainable Development Goals). Kulturen är stark inom bolaget där vd arbetat hela sitt verksamma liv inom bolaget och huvudägaren William Demant Foundation styr långsiktigt och bidrar till forskning runt om i världen.

KONE – GLOBAL LEDARE BLAND HISSAR OCH RULLTRAPPOR

Finska Kone är en av världens största aktörer inom hisstillverkning och säljer som Accelleron nya produkter (men i detta fall hissar och rulltrappor) på väldigt långa servicekontrakt.

Ungefär 50% av försäljningen är från service där marginalerna är betydligt högre. Aktien har tappat en del på grund av en inbromsande kinesisk marknad, en viktig marknad där Kone är en stor aktör. Kina är nu en betydligt mindre andel av vinsten, vilket minskar risken framåt. Någon gång bör dessutom Kinas nybyggnation återhämta sig och då är Kone fortsatt en aktör att räkna med.

Även om nyförsäljningen minskar har Kone en stor bas att jobba med inom servicesegmentet och modernisering, vilket bör öka marginalen över tid. Med ny vd och stora insynsköp från huvudägaren Herlin så ser vi att mycket talar för bolaget. Likt Accelleron har Kone en väldigt stark kassaflödesprofil och nettokassa vilket gör att man bör kunna hålla en direktavkastning över 4% utan problem samtidigt som man satsar på tillväxtområden.

Bolaget värderas till cirka 20x vinsten och 17x rörelseresultatet vilket kan låta högt, men det reflekterar den finansiella ställningen, stabiliteten i verksamheten och en rejäl marginalpotential från bottennivåer.

Inom Kone är ESG starkt förankrat, med tydligt satta utsläppsmål och även klimatmål i linje med Parisavtalets, validerade av SBTi (Science Based Targets initiative). Bolaget har ett högt insiderägande och har en långsiktig huvudägare med släkten Herlin, som styrt bolaget väl genom åren.

Sampo – Välskötta verksamheter inom sakförsäkring

Sampo är ett finskt försäkringsbolag verksamma inom sakförsäkring. Sampo har senaste åren omvandlats från ett finansiellt konglomerat med ett stort ägande i Nordea (samt numera avknoppade livförsäkringsbolaget Mandatum) till ett renodlat försäkringsbolag.

Försäkringsmarknaden i Norden är relativt koncentrerad, där Sampo äger IF P&C, vilket är det största nordiska bolaget. Sampo äger även ungefär 50% av danska Topdanmark. Under 2020 förvärvade Sampo en majoritetspost av det brittiska försäkringsbolaget Hastings, som är inriktade på hem- och bilförsäkring. Resterande del av Hastings förvärvades 2021.

Den strukturella förändringen i Sampos affär medför ett antal viktiga fördelar. Bolaget får nu chansen att fokusera på den historiskt stabila försäkringsmarknaden, men vi tror även att Sampo tidigare missgynnats av den komplexa bolagsstrukturen där man haft svårigheter att locka investerare.

Sampo har en stabil tillväxt i försäkringspremier, samtidigt som man operationellt varit effektiva gällande kostnader, vilket driver ökad lönsamhet. Ytterligare attraktiva egenskaper är:

  • Vi gillar bolagets aktieägarvänliga strategi med återköp och stora utdelningar (de har delat ut över 16% av bolagets börsvärde senaste två åren)
  • Stabilitet i intjäningen
  • Tillväxt utanför Norden och en ökad ägarandel i Topdanmark.

Sampo handlas till 16x vinsten och ger en direktavkastning på 5%. Sampo har nyligen antagit egna Science-based targets och gör ett gediget arbeta med att följa upp och förbättra sin egen klimatpåverkan.

Mandatum – erfaren ledning med utdelning som lockar

I Carnegie Strategifond hittar vi också Mandatum, vilket är en avknoppning från Sampo. Mandatum är ett finansbolag inom livförsäkringar och sparande som erbjuder tjänster inom bland annat kapitalförvaltning, pension och gruppförsäkringar. Bolaget knoppades av från Sampo och sattes på börsen 2 oktober 2023. Större delen av ledningen har varit i Mandatum i över 18 år och ordförande är Patrick Lapveteläinen som varit CIO för Sampo i 21 år. Både vd och ordförande äger en signifikant andel aktier.

Aktien föll kraftigt i början av börsintroduktionen och värderades då till under egna kapitalet med en direktavkastning över 10 % kommande tre år enligt bolagets strategi.

Nu värderas Mandatum till cirka 12x resultatet, 1,2x egna kapitalet och har en direktavkastning runt 8,5%. Vi litar på ledningens kapitalallokeringsstrategi och tror att potential finns för extrautdelning i framtiden när bolagets buffert fortsätter öka.

Hållbarhet kommer uppifrån och Mandatums bolagsstyrning och kultur är utmärkt. Brett insiderägande, låg personalomsättning där flertalet i ledningen varit anställda över 18 år. Bolaget attraherar talang i Finland med en eNPS score på 55 och behåller den, då man bryr sig om medarbetarens konstanta utveckling och har en ESG-kommitté för att efterfölja och följa upp bolagets hållbarhetskriterier.

Valmet – Världsledare inom massa- pappers- och energinindustrin

Valmet är ett finskt verkstadsbolag med över 200 års historik och blev noterat för första gången 2013 när de knoppades av från Metso. Valmet tillverkar anläggningar och produktionsutrustning för kunder inom bland annat massa och fiber, papper och kartong samt energi. Dessutom erbjuder bolaget automationslösningar samt ”flow control”.

Valmet har under tio år som ett fristående bolag lagt mycket arbete på att förbättra företagsstrukturen, vilket resulterat i att man kunnat minska fasta kostnader som andel av försäljning från 40 % till 25 %, vilket i sin tur drivit en stark marginalförbättring.

En av anledningarna till att vi tog in bolaget i Carnegie Strategifond är att vi anser att de är missförstådda på marknaden.

Valmet har genomgått en stor transformation där bolaget gått från att ha en majoritet av sin vinst från den mest cykliska divisionen, processindustrier, till att det idag står för mindre än 20 % av vinsten.

Historiskt har bolagets andra divisioner, Service, automation och Flow Control varit anmärkningsvärt stabila och vi anser att marknaden missat hur kraftigt intjäningsprofil och cyklikalitet förändrats.

Valmet handlas till 10x rörelseresultatet 2024 och till 8x kassaflödet och har en direktavkastning på 5,6 %.

Hållbarhet är en integrerad del av Valmets affärsmodell och de har länge arbetat med lösningar för att konvertera biomassa till förnybar energi samt nya förbättringar för papper- och massaindustrin. Bolaget har identifierat fem SDG:er som är mest relevanta för dem, och följer upp sitt arbete genom deras egna Sustainability 360-agenda. Agendan tar en bred ansats till hållbarhet och mäter hela värdekedjan, där Valmet har tydliga KPI.er och mål.

Framåt?

Blickar vi först tillbaka på fjolåret hade Carnegie Strategifond en avkastning på 13,5 procent. Trots att inflation fallit tillbaka från de tidigare rekordhöga nivåerna, återstår en del osäkerhet makroekonomiskt nu och i framtiden.

Framåt tror vi fortsatt att Carnegie Strategifonds defensiva karaktär, där stabila aktier med starka balansräkningar och en tydlig vikt på ocykliska bolag, parat med företagsobligationer, med hög direktavkastning, ger oss goda förutsättningar för långsiktig värdetillväxt. Och så klart hoppas vi att dessa utländska innehav ger Carnegie Strategifond en ytterligare skjuts i rätt riktning.