Stäng

Historiska siffror har blivit ointressanta

”Förväntningarna på bolagens vinster 2020 är det ingen som bryr sig om, men aktiekursernas comeback de senaste veckorna pekar ändå på att världen ska vara tillbaka i gammal god form under 2021. I en tid som nu när det mesta är nedstängt kan det vara svårt att förstå.”

Carnegie Fonders vd Hans Hedström reflekterar över senaste tidens turbulens och förväntningar i framtiden.

För att kunna fatta välgrundade och rationella investeringsbeslut behöver placerare information som går att lita på och som kan fungera som utgångspunkt för prognoser. Sedan coronaviruset har spritt sig globalt och världsledarnas svar har varit att i stort sett stänga ner all verksamhet har placerare inte haft något att förlita sig på.

Historiska siffror har blivit ointressanta då vi inte vet vilken värld vi kommer att öppna igen så småningom och vi har inte heller haft någon tidtabell att titta i för att få reda på när samhället börjar normaliseras. Uttrycket ”cash is king” har fått en renässans, och det ledde till likviditetskris på obligationsmarknaderna och kraftigt fallande aktiekurser. Rörelserna var i mars de största sedan 1930-talet, vilket pekar på svårigheterna att värdera tillgångar med ingen eller osäker information.

En efterlängtad återhämtning

April har startat bättre. Aktiebörserna har återhämtat en del av fallen och obligationsmarknaderna fungerar riktigt hyggligt igen. Centralbanker och stater har genom olika stödprogram underlättat för de finansiella marknaderna att fungera samt bidragit till att företag och individer ska klara sina åtaganden under en övergångstid.

Därutöver rapporteras det nu från de länder som drabbades av pandemin först att antalet insjuknade nu sjunker. Därmed väcks förväntningar om att verksamheter på sina håll kan komma igång relativt snart. Placerare har nu lite stabilare information att gå på, men mycket är naturligtvis osäkert fortfarande. Vi vet dock att aktiemarknaderna alltid vänder innan realekonomin visar samma positiva tecken.

Är kassa att rekommendera?

Förväntningarna på bolagens vinster 2020 är det ingen som bryr sig om, men aktiekursernas comeback de senaste veckorna pekar ändå på att världen ska vara tillbaka i gammal god form under 2021. I en tid som nu när det mesta är nedstängt kan det vara svårt att förstå. Historiska krascher har också lärt oss att det oftast kommer en andra nedgångsfas. Därtill kommer de kraftigt ökade skulderna som staterna nu drar på sig. Finns det någon annan lösning än att låta inflationen äta upp skulderna?

Den svenska marknaden för statspapper var redan innan krisen minst sagt högt värderad. Den senaste tidens utveckling har inte ändrat på det. Med den växande långsiktiga risken för en högre inflation framstår statsobligationer som sällsynt ointressanta.

Företagsobligationer var även de högt värderade för ett par månader sedan. Men betydande kursnedgångar till följd av den likviditetskris som uppstod i mars gör att det nu finns möjligheter till bra riskjusterad avkastning, kanske mest uppenbart i papper med god kreditvärdighet med rörlig ränta. För den som är rejält negativ brukar kassa vara att rekommendera. Om inflationen tar fart är det dock inget bra alternativ då pengarnas värde urholkas. Den realekonomiska kris vi nu ser kan om den blir långvarig också leda till en finanskris. Då är inte ens bankkonton säkra.

Långsiktiga vinnare

Det mesta talar ändå för att den långsiktiga placeraren ska ha en hög andel aktier. I en krasch faller det mesta ungefär lika mycket. Denna gång har bolag som uppenbart är vinnare på människors beteende i en tid av social distansering ändå klarat sig bra, till exempel ICA (pasta, jäst, etc), Essity (toalettpapper) och Amazon (Internethandel). Samtidigt har hotell, flygbolag och gymkedjor fått se sina aktiekurser haverera. I tider av stora stimulanser från centralbanker och stater kan även flertalet aktier komma tillbaka med samma styrka, men som Warren Buffett lär ha sagt, ”i ebb visar det sig vem som simmar naken”.

Det finns således skäl att vara selektiv och försöka identifiera bolag som vinner på lång sikt. Börja med bolag med starka marknadspositioner, låga skulder, bra ledningar, tydliga huvudägare, begripliga affärsmodeller i sektorer som klarar av en längre period av låg ekonomisk aktivitet. Här på hemmaplan skulle det kunna vara Holmen, Skanska och H&M.

”I ebb visar det sig vem som simmar naken”.
– Warren Buffett

Här kan också de ovan nämnda vinnarna nämnas, d.v.s. Ica, Essity och Amazon, men de är som sagt redan vinnare. Möjligheterna till god långsiktig avkastning finns således genom noggranna val av aktier och företagsobligationer. Den försiktiga placeraren ser dock till att också ha en kassa i beredskap i det fall marknaden tar en ny vända nedåt.

Fler artiklar

Kallelse till bolagsstämma 2021

Kallelse till bolagsstämma 2021

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 28 april 2021. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio med andelar i:...

Carnegie Fonder 16 april 2021
Behöver Fed strama åt?
Carnegie Total Plus

Behöver Fed strama åt?

Läget i den svenska ekonomin fortsätter att förbättras trots motvind i form av pandemin och dess effekter. Konjunkturinstitutets barometerindikator steg i mars till 105,3 från 103,8 i februari. Det är...

Magnus Gustafsson 6 april 2021
Carnegie Fonder förstärker erbjudandet med tre fonder

Carnegie Fonder förstärker erbjudandet med tre fonder

Tre nischade och aktivt förvaltade fonder, som bas eller krydda i portföljen. Carnegie All Cap Carnegie Global Quality Companies Carnegie Listed Private Equity Nedan har vi samlat kortare intervjuer med...

Carnegie Fonder 1 april 2021