Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet i primärmarknaden

Februari blev ännu en stabil månad med en fortsatt stark utveckling för kreditmarknaden. Vi har sett stora ränterörelser under månaden där räntorna, mot bakgrund av en envis inflation, rörde sig uppåt. Riksbanken valde som förväntat att höja styrräntan med 50 punkter.

Kreditmarginalerna har fortsatt gå ihop och vi har framförallt sett den utvecklingen inom segmentet BBB fastigheter som handlat på höga kreditmarginalsnivåer. Efter rapportperioden har vi dock sett att flertalet bolag visar svagare nyckeltal vilket inte är oväntat. Det är troligt att vi ser fortsatt press på bolagen i sektorn, men vi ser också att många bolag aktivt agerar för att motverka den utvecklingen.

Aktiviteten i primärmarknaden var hög och sentimentet är överlag positivt. Fonden deltog i ett antal emissioner, bland annat investmentbolaget Industrivärden som är ett av bolagen på listan över fondens topp tio största innehav. Även industrikonglomeratet Lifco emitterade en, i vanlig ordning, 2-årig obligation. ICA Gruppen kom till marknaden och emitterade både 2- och 4-åriga obligationer. Industrikoncernen Indutrade valde att emittera en 5-årig obligation där vi också deltog. Ett ytterligare namn som var aktivt var Husqvarna som där vi investerade i en obligation med en löptid på 2,5 år. Utöver ICA som är ett nygammalt namn så har vi exponering i dessa bolag sedan tidigare vilket gav oss möjlighet att förlänga oss i vissa namn samt även också öka i andra. Gemensamt för dem alla är att vi ser dem som stora, stabila bolag som karaktäriseras av stabilitet och som bidrar till den defensiva stommen i portföljen.

Kreditmarginalerna har som sagt gått ihop den senaste tiden medan Stibor fortsatt uppåt. Att Stibor blir högre bidrar positivt till den löpande avkastningen i fonden då Stibor är basräntan i våra obligationer med rörlig ränta. Fonden består till största delen av obligationer med rörlig ränta vilket ger en låg ränterisk och innebär att effekten av ränterörelser på fonden är begränsad. Det finns naturligtvis viss risk för volatila marknader framgent och vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på stabila bolag, hållbarhet, likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.