Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet

November bjöd på hög aktivitet i marknaden och vi såg en hel del emissioner i primärmarknaden. Det har varit relativt lugnt på den fronten, men november bjöd på flera emissioner främst inom segmentet starka corporates, medan fastigheter inom segmentet BBB- lyst med sin frånvaro.

Fonden deltog i ett antal emissioner, bland andra Scania som emitterade en grön obligation vars emissionslikvid ska gå till investeringar i den fortsatta utvecklingen av elfordon. Obligationen löper på 2 år. Även Jernhusen emitterade en grön obligation. Jernhusen är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter som är knutna till järnvägsnätet, till exempel stationshus.

De har en stark finansiell ställning med låg skuldsättning och en A-rating från S&P. Deras gröna obligation är ett led i utvecklingen mot 100 procent grön finansiering och skall finansiera resan mot klimatneutralitet senast 2045. Vi kan konstatera att hållbara obligationer blir en allt större del av den svenska obligationsmarknaden. Även Husqvarna och Indutrade emitterade obligationer där vi deltog, löptider var 5 respektive 2 år och där avyttrade vi även positioner med kortare löptid.

Riksbanken valde att höja styrräntan med 75 punkter vilket ger en styrränta på 2,5 procent. Stibor har fortsatt rört sig uppåt under månaden, vilket bidrar positivt till den löpande avkastningen i fonden då Stibor är basräntan i våra obligationer med rörlig ränta.

Blickar vi framåt ser vi fortsatt fokus på inflation och kommande räntehöjningar från centralbankerna. Inflation, stigande räntor och elpriser har förstås en dämpande effekt på både konsumenter och företag. Även om det finns en hel del osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen när vi blickar framåt, kan vi ändå konstatera att kreditspreadar generellt befinner sig på en attraktiv nivå.

November blev en stabil och stark månad med hög aktivitet och hur gärna man vill se framtiden an med tillförsikt så kvarstår en viss risk för volatila marknader även framgent. Vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på stabila bolag, hållbarhet, likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.