Stäng
Språk
Meny

Hög vinsttillväxt bland innehaven

Efter en mycket kraftig kursuppgång i oktober fick vi se en lugnare utveckling denna månad. Carnegie Indienfond steg i värde med 1,1 procent under november.

Indiens ekonomi växte med 6,3 procent under sista kvartalet. Det är lite bättre än föregående kvartal som såg en avmattning i aktivitet som en följd av att man införde det nationella momssystemet i juli.

En annan positiv nyhet var att Moody´s uppgraderade Indiens kreditrating ett steg. Det ger möjlighet till lägre obligationsräntor och lägre finansieringskostnad för banksystemet. Efter rapportsäsongen befinner sig den indiska börsen i något av ett vakuum. Företagens vinster för kvartalet steg endast med 6 procent som helhet, vilket inte imponerar. Förväntningarna på helåret 2017 är att vinsterna ska stiga med 12 procent. Givet att marknaden värderas till 18,5 årsvinster känns det lite svagt.

Vinsterna detta år är svaga av några skäl. Företagens investeringar dröjer, dels för att man har ledig kapacitet och inte behöver investera, dels för att skuldsättningen i näringslivet redan är hög. De statligt ägda bankerna kan inte öka utlåningen innan tidigare kreditförluster har skrivits av. Privat konsumtion på landsbygden påverkas negativt av att spannmålspriserna globalt är låga. Regeringen har stora planer på investeringar i infrastruktur, men implementeringen går långsamt. Exportbranscherna it, service och läkemedel har också en svag utveckling.

De områden där vi ser tillväxt är i selektiva industribolag, privat konsumtion i städerna, de privata bankerna och för vissa råvarubolag. Fonden har följaktligen mest exponering mot banker, kapitalvaror som bilar och motorcyklar samt mot företag som är underleverantörer till globala biltillverkare. Cement, luftkonditionering och däck är andra områden som utvecklas väl. Fondens innehav har därför en betydligt högra vinsttillväxt än marknaden som helhet. Vinsten växer med 15–20 procent för flertalet av de bolag som finns i portföljen. Nästa potentiella positiva nyhet kommer i mitten av december, då vi får klarhet i huruvida BJP och Narendra Modi behåller makten i delstaten Gujarat. Detta styr utvecklingen på kort sikt.

Mer om fonden

Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Indiska dumheter på löpande band
Carnegie Indienfond

Indiska dumheter på löpande band

Den indiska marknaden utvecklades negativt i november. Carnegie Indienfond föll i värde med 2,5 procent. Indien rapporterade den lägsta tillväxten för ekonomin sedan finanskrisen; 4,5 procent, för tredje kvartalet. Både...

Gunnar Påhlson 5 december 2019
”Data är den nya oljan”
Carnegie Indienfond

”Data är den nya oljan”

Den indiska marknaden utvecklades positivt i oktober. Carnegie Indienfond steg marginellt i värde med 0,03 procent. Regeringen genomförde förra månaden en reform som sänkte företagsskatten till 25%. Detta mottogs mycket...

Gunnar Påhlson 4 november 2019
Blandade intryck från Indienresa
Carnegie Indienfond

Blandade intryck från Indienresa

Den indiska marknaden utvecklades mycket starkt under september. Carnegie Indienfond steg i värde med 7 procent. Efter en resa till Indien under en vecka med möten med tjugo företag är...

Gunnar Påhlson 8 oktober 2019