Stäng
Språk
Meny

Höga energipriser lyfter inflationen

Den svenska inflationen för november var 3,6 procent i årstakt vilket var den högsta siffran på 28 år. Höga energipriser var en bidragande faktor och även om vi kan förväntas oss höga inflationstal en bit in på 2022 är förväntningsbilden att vi sedan ser en korrigering nedåt. Ser vi till hur svenska räntor rörde sig under av månaden noterades generellt högre räntor där kortare gick upp successivt under hela december samtidigt som de längre räntorna kom upp först mot slutet av månaden.

Den amerikanska centralbanken, (FED) hade möte i mitten av december och tillgångsköpen planeras nu vara avslutade redan i mars 2022. Med de signaler som kommit från representanter från FED under hösten var det dock tämligen välkrattat för en snabbare tapering-process och reaktionen blev begränsad. Inte heller budskapet om en förväntat snabbare takt avseende kommande räntehöjningar ledde initialt till någon större dramatik i räntemarknaden även om amerikanska räntor successivt rörde sig uppåt under månaden som helhet.

I den omfördelning av tillgångsköp som planeras av Riksbanken inför våren, där balansräkningen i princip ska hållas oförändrad, är kommunobligationer mer gynnade jämfört med bostadsobligationer. Inom direktionen finns nu två grupperingar där Henry Ohlsson, Martin Flodén och Anna Breman uppfattas något mer hökaktiga än nuvarande policybeslut. Per Jansson, Cecilia Skingsley och Stefan Ingves, som har utslagsröst, är mer duvaktiga och försiktiga i sin syn på en alltför hård inbromsning av tillgångsköpen. Vi har gjort en del mindre justeringar i portföljen under december där vi sålt av en del bostadsobligationer med medellång löptid, b la sålde vi av större delen av vårt innehav i SBAB:s bostadsobligation med förfall 2025.

Carnegie Obligationsfond fokuserar på investerar i obligationer emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden håller en förhållandevis lång räntebindning och är därmed exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp
Carnegie Obligationsfond

Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp

Räntan för svenska statspapper rörde sig nedåt under november och rörelsen blev kraftfull mot slutet av månaden då oro för en ny virusvariant bidragit till ökad riskaversion. Fallande räntor ledde...

Mikael Engvall 2 december 2021
Grönt från Kommuninvest
Carnegie Obligationsfond

Grönt från Kommuninvest

Amerikanska räntor fortsatte uppåt under oktober. Centralbankschef Powell blir alltmer tydlig om att det är dags att börja minska tillgångsköpen, men ser samtidigt inte räntehöjningar som aktuella i närtid. Spekulationer...

Mona Stenmark 3 november 2021
”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik
Carnegie Obligationsfond

”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik

Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell börjar nu kratta för ett besked om en nedtrappning av tillgångsköpen och sade att ett sådant kan komma redan i samband med nästa möte för...

Mikael Engvall 5 oktober 2021