Stäng

Högkvalitativa krediter på attraktiva nivåer

Efter en chockartad mars där investerare paniksålde risktillgångar, har globala marknader stabiliserats och återhämtat sig marginellt under april. Oron för coronaviruset fortsätter att prägla riskaptiten när världen med förtvivlan följer effekterna och försöker utvärdera konsekvenserna på ekonomin.

Lägg därtill att oljepriset havererat i en utbudsflod när efterfrågan bokstavligt talat torkat upp. Även om den akuta likviditetskrisen försvunnit präglas sentimentet av fortsatt av dagliga flöden.

Centralbanker och regeringar har spelat en central roll i att försöka mildra de ekonomiska konsekvenserna och göda de finansiella marknaderna när arbetslösheten rusar och makroindikatorer rasar. Globala centralbanker har åtagit sig göra vad som krävs, vilket inneburit en ny våg av enorma stödköpsprogram och räntesänkningar. Stimulanser gör det allt svårare att bedöma fundamenta i krediter när de prissätts efter vad centralbankerna tillåts köpa snarare än vad underliggande verksamhet har för utsikter.

Stundande rapportsäsong borde i praktiken sakna betydelse då många bolag fortfarande fungerade väl under merparten av kvartalet. Det vittnas om stor osäkerhet som mynnar ut i gissningar kring framtiden och det verkliga testet blir när Q2 och eventuellt även Q3 skall summeras.

Härdsmältan på kreditmarknaden har drabbat alla bolag skoningslöst under antagandet att cash is king. Under den gångna månaden har dock kreditkvaliteten spelat roll och vissa namn har återhämtat sig från tidigare oförskämt låga nivåer. Fokus har skiftat från renodlat flödesdrivet till att utvärdera bolagens långsiktiga möjligheter i ett försök att undvika permanent förlust av kapital.

Många bolag står inför samma kortsiktiga utmaningar men har väsensskilda möjligheter att skapa långsiktiga värden och vi har under månaden investerat i högkvalitativa bolag på attraktiva nivåer. Industrivärden, Autoliv, Atlas Copco och Essity har tagit plats i portföljen när obligationerna prisats som att marknaden förväntar sig ratingnedgradering, ibland flera steg, vilket till viss del ignorerat de långsiktiga värdena i verksamheten. För att finansiera detta har vi minskat andelen högavkastande krediter där vi anser att risken är snedvriden, vare sig det är ratingrisk eller sämre framtidsutsikter som kan bli triggern.

Trots en något mer defensiv portfölj med fortsatt väldigt god likviditet är underliggande risk/reward attraktiv med kupongavkastning om ca 7 procent.

Föregående år såg vi en mycket god riskaptit och starka fondinflöden trycka ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Efter coronavirusets framfart har vi nu sett en omfattande priskorrigering som gör att kreditmarginaler nu är på historiskt attraktiva nivåer. Givet nuvarande sentiment och osäkerhet kring framförallt rådande virusspridning vidhåller vi dock vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter dessutom att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Riskaptiten tillåter primärmarknaden att öppna upp
Carnegie Corporate Bond

Riskaptiten tillåter primärmarknaden att öppna upp

Utvecklingen på de globala finansmarknaderna fortsätter att indikera en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Stimulanspaket, stödåtgärder och bristen på alternativ får världens börser att nosa på rekordnivåer samtidigt som nyheter...

Maria Andersson 3 juli 2020
Otåligt på startlinjen
Carnegie Corporate Bond

Otåligt på startlinjen

Efter 2 månader av coronaoro steg globala marknader kraftigt under maj efter nyheter om att flera länder successivt lättar på restriktionerna och påbörjar en återgång när smittokurvorna planar ut på...

Niklas Edman 3 juni 2020
Företagsobligationer – Vilka möjligheter finns framåt?

Företagsobligationer – Vilka möjligheter finns framåt?

Trots försiktiga prisuppgångar befinner sig obligationspriserna på historiskt låga nivåer, vilket gör att många krediter ser attraktiva ut avkastningsmässigt. Möjligheterna, precis som utmaningarna, är många framöver och det gäller att...

Kristina Flintull 17 april 2020