Stäng
Språk
Meny

Holmen lockar till ytterligare köp

För första gången på fem år har Stockholmsbörsen fallit tre månader i rad. Per Gessles gamla låt ”Juni, juli, augusti” med orden ”allting verkar lättare då”, stämde knappast denna sommar, vare sig för det svenska vädret eller den svenska börsen.

Å andra sidan, vilket vi även påpekade i förra månadsrapporten, var Stockholmsbörsen full av överoptimism och för höga förväntningar under hela våren och vi sa ett antal gånger att vi väntade på nedgången.

Vi har gått sämre än såväl flera europeiska som amerikanska marknader och en hel del av detta kan säkert förklaras med kronförstärkningen, en annan del på det faktum att vinsthemtagningar låg i luften och slutligen en del slump.

Även om index bara föll med en dryg procent var det ånyo stora svängningar och flera bolag tappade stort, särskilt dem med exponering till bygg- och bostadsmarknaden i takt med att tidningarna fylls av signaler om att överbebyggelse och amorteringskrav är på väg att stoppa festen. Vi tror dock att såväl NCC som Skanska snart har fallit färdigt och upprepar att båda handlas kring 4–5 procent i direktavkastning. Under månaden köpte NCC:s vd mera aktier, vilket vi anser vara mycket positivt.

Vi träffade Holmens vd och finanschef och konstaterar att det mesta går bolagets väg. Trots detta blev aktien en av månadens förlorare då flera placerare blev oroliga för ovannämnda kronförstärkning. Holmen kommer, allt annat lika, att vara skuldfritt om något år. Det innebär att bolaget skulle kunna dela ut drygt 50 kronor per aktie i engångsutdelning och ändå vara bland de lägst skuldsatta bolagen på Stockholmsbörsen.

Men även om en engångsutdelning uteblir räknar vi med en ordinarie utdelning på 13–14 kronor, vilket innebär att Holmen nästan handlas till 4 procent utdelning. Lägg till det faktum att kassaflödet är urstarkt, kartongverksamheten har höga marginaler och skogen bokad till 17 000 kronor per hektar. Men en mer rättvis värdering av skogen, där ett annat avkastningskrav används, borde skogen i alla fall vara värd det dubbla; det skulle innebära en bit över 30 miljarder kronor, vilket är högre än nuvarande börsvärde.

Med andra ord, även om vi försiktigt värderar skogen till över 30 000 per hektar, fås kraften, tidningsverksamheten, sågverken och hela kartongverksamheten (Iggesund) gratis. Med den kalkylen köpte vi förstås lite mer aktier.

Mer om fonden

Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökar i ständigt missförstådda Skanska
Carnegie Sverigefond

Ökar i ständigt missförstådda Skanska

Nu börjar konjunkturen bli allt sämre. Tyska siffror har varit dåliga i flera månader och fortsätter att förvärras, de svenska hänger också på och mot slutet av månaden visade även...

Simon Blecher 4 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Marknaden missar Electrolux potential
Carnegie Sverigefond

Marknaden missar Electrolux potential

Augusti vimlade av negativa konjunktursignaler, särskilt från Tyskland och Kina, och de sedvanliga hårda orden mellan Kina och USA liksom allmän Brexitoro och därtill ett evinnerligt tjat om yieldkurvor. För...

Simon Blecher 6 september 2019