Stäng
Språk
Meny

Holmen skapar värden i skogen

Maj månad som helhet slutade med relativt små rörelser på index såväl som för Sverigefonden men under månaden så var slagen stora. Marknadens fokus flyttades från kriget i Ukraina och kvartalsrapporter till centralbanker med Federal Reserve i spetsen. Efter att oron för penningpolitisk åtstramning toppat i mitten på maj så såg vi en bred marknadsåterhämtning efter Federal Reserves minutes publicerats den 25:e maj.

Elekta, ett av våra mindre och nyligare innehav rapporterade resultat för fjärde kvartalet (brutet räkenskapsår) mot slutet av månaden. Marknaden hade ställt ned sina förväntningar på oro för att pandemirelaterade stängningar i Kina i kombination med leveranskedjor skulle pressa resultatet. Även om så skedde var utfallet en lättnad för marknaden och aktien återhämtade sig. Aktien tillhör verkliga pandemiförlorare och vi bedömer att för den långsiktige finns en väsentlig uppsida i Elekta.

Under månaden så deltog vi i Holmens kapitalmarknadsdag i Västerbotten där vi besökte Harrsele vattenkraftsstation, Martinssons trä i Bygdsiljum, Blåbärslidens vindpark och Skellefteå Kulturhus som är helt byggt i trä. Vi fick också se hur Holmen arbetar med biologisk mångfald i skogen, bla med bränning och avsättning av mark som inte avverkas. Historiskt var Holmen mycket av ett pappers och kartongbolag, dessa verksamheter finns kvar men mycket av den framtida potentialen tror vi att den ligger i att utveckla värdet från skogen på nya sätt, t ex med egenutvecklade vindparker eller att vidareförädlade träprodukter som t ex limträ blir ett vanligare byggmaterial i flerfamiljshus. Den här utvecklingen ligger dessutom helt i linje med en grön omställning.

När vi ser fram över sommaren så räknar vi med att rapporterna för andra kvartalet kommer att vara stökiga, framför allt vad gäller bolag med stor kinaexponering då fortsatta pandemirelaterade nedstängningar i många fall stört produktionen. Vår bästa bedömning är ändå att marknaden känner till detta och att problemet med nedstängningar ändå är övergående, så att även Kina är på väg att öppna upp så sakteliga.
Under månaden använde vi utdelningar och inflöden till att öka våra innehav i Alfa Laval, Assa Abloy, Getinge, Ericsson och Sandvik.

 

 

 

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”För börsen blir detta en cocktail”
Carnegie Sverigefond

”För börsen blir detta en cocktail”

Efter den för börsen ytterst svaga utvecklingen i juni så kom en bred och kraftfull rekyl uppåt i juli. I USA så var juli den starkaste börsmånaden sedan 2020. Vi...

Mattias Sjödin 9 augusti 2022
Börsfrossa i juni
Carnegie Sverigefond

Börsfrossa i juni

Juni kom att bli en extremt svag börsmånad, och även Sverigefonden föll kraftigt om än inte lika mycket som breda Sverigeindex. Vad var det då som gjorde att börsen rasade...

Mattias Sjödin 6 juli 2022
Fortsatt oroligt börsår
Carnegie Sverigefond

Fortsatt oroligt börsår

Med april så kom såväl rapportsäsong som ett stort antal bolagsstämmor med påföljande utdelningar. Med rapporterna fick vi se hur bolagen hanterat ytterligare ansträngda försörjningskedjor och kostnadsinflation i kölvattnet av...

Mattias Sjödin 3 maj 2022