Stäng
Språk
Meny

”Holmens tillgångar är uppenbart undervärderade”

Friggesund plantskola. Foto: Holmen.

I oktober kom tecken på ljusning på två fronter som bekymrat värdepappersmarknaderna en tid. Dels verkar det som att USA och Kina kan komma att träffa en första handelsöverenskommelse (Fas 1) inom kort och dels verkar EU och Storbritannien kunna hitta en annan lösning än en hård Brexit.

Men viktigast var nog ändå att företagens rapporter för årets tredje kvartal överlag överträffat förväntningarna.

I synnerhet har konjunkturkänsliga bolag överraskat positivt, vilket i vissa fall lett till stora kursuppgångar. Flera månader med svaga makrosignaler, i synnerhet i Europa, hade uppenbarligen dämpat förväntningarna i överkant. Dessa positiva signaler har också fått räntorna att börja röra sig uppåt. Noterbart är att den svenska Riksbanken står fast vid att höja räntan innan året är slut, vilket troligen innebär att vi i Sverige kan komma att lämna minusräntor relativt snart.

Bland kvartalsrapporterna för fondens innehav som stack ut i positiv bemärkelse kan nämnas Essity och Holmen. Det vanliga är att rapporter från dessa står i kontrast till varandra. Bland annat påverkas Essity negativt av höjda massapriser vilket tvärtemot normalt gynnar skogsbolag med integrerad produktion som t ex Holmen. Denna gång bidrog starka rapporter från båda bolagen till kursuppgångar.

Essity levererade bättre organisk tillväxt än väntat, men även lönsamheten överträffade förväntningarna. I Holmens fall var det kanske inte så mycket den starka rapporten som uppvärderingen av skogstillgångarna med drygt 20 mdr som var den drivande faktorn.

Skogstillgångarna, vilka varit uppenbart undervärderade, har kanske varit den viktigaste anledningen till att vi har varit positiva till Holmen. Det är remarkabelt att analytiker anser sig behöva invänta bolagets högre värdering för att själva göra det uppenbara i sina aktievärderingar. Detta måste utgöra ett av de mest graverande tillkortakommanden den svenska analytikerkåren uppvisat i modern tid. Värt att nämna är att även SCA, vars värde också till största delen utgörs av skog, följer Holmen i spåren och uppvärderar även sin skog.

Till besvikelserna hörde Epiroc. Främst var det orderingången för utrustning som var sämre än väntat, delvis p.g.a projekt som skjutits upp och/eller skrinlagts.

Någon större förändring i portföljkonstruktionens tillgångsallokering har inte ägt rum. På aktiesidan har vi minskat något i Dometic, Epiroc, NCC och Skanska. Istället har vi ökat i Lifco, Orkla och Securitas. På obligationssidan har vi har köpt Bulk som bl a äger IT-infrastruktur och logistikfastigheter i Norge. Vi har även köpt Frontmatec som levererar automatiska styckningslösningar till köttindustrin. Det har vi finansierat genom att sälja av innehavet i Ørsted (Dong).

Carnegie Strategifond A steg i oktober med 2,4 procent, vilket innebär att uppgången hittills i år uppgår till 22,6 procent.

Intresserad av Carnegie Strategifond?

Fonden har funnits med sedan Carnegie Fonders start 1988 och är en av våra mest populära fonder. Läs mer om Strategifonden här.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ligger det värsta bakom oss?
Carnegie Strategifond

Ligger det värsta bakom oss?

Mars månad 2020 kom att bli en av de mest dramatiska månaderna i mannaminne för såväl värdepappersmarknader som Carnegie Strategifond. Till och med traditionellt säkra placeringar som statsobligationer och guld...

John Strömgren 1 april 2020
John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996 och sett ett flertal kriser komma och gå – men ingen så allvarlig som coronakrisen. Det som gäller nu är att hålla...

Erik Amcoff 26 mars 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020