Stäng
Språk
Meny

Hopp om fler extrautdelningar från Volvo

Bild: Volvo Construction Equipment

Carnegie Strategifond har efter en uppgång på 1,3 procent i januari fått en positiv start på 2020. Detta trots att utbrottet av Coronaviruset har dominerat nyhetsflödet under månaden.

Det är förstås svårt att försöka förutse de ekonomiska konsekvenserna och även om det skulle vara möjligt så krävs ju i nästa led att fastställa vad övriga investerare har för antaganden. Då vi inte besitter någon spetskompetens inom virologi väljer vi att tills vidare inte göra några större förändringar i portföljen baserat på information om virusets framfart. Det går att hitta argument både för att höja och sänka risknivån.

I skrivande stund har flertalet av fondens innehav rapporterat om utvecklingen för det fjärde kvartalet 2019. Till innehav med positiva rapporter kan Volvo, SCA, Holmen och NCC räknas. Även rapporterna från SEB och Swedbank mottogs positivt. Volvos rapport var mycket stark på i stort sett alla punkter och områden. Lönsamheten var högre än väntat, främst drivet av positiv utveckling inom affärsområdet Construction Equipment.

Även under det fjärde kvartalet genererade bolaget ett starkt kassaflöde vilket tillsammans med en redan stark finansiell ställning föranleder att bolagets styrelse föreslår extra utdelning. Tillsammans med den ordinarie utdelningen blir direktavkastningen 8 procent. Det är förstås inte uthålligt i all framtid, men givet bolagets starka ställning och stigande förväntningar på att kunna generera god lönsamhet även under år med sämre efterfrågan bör det finnas utrymme för fler extrautdelningar. Även utan extrautdelning ger den ordinarie utdelningen goda dryga 3 procent direktavkastning.

Epirocs rapport mottogs däremot med mindre entusiasm. Främst var det lägre aktivitet inom affärsområdet Equipment som störde medan efterfrågan och lönsamheten inom service var i linje med förväntningarna. Orderingången var även den lite av en besvikelse. Det ska konstateras att svängningarna mellan kvartal inom just större projekt kan vara stora men det är inget som förändrar vår syn på Epiroc som ett mycket intressant bolag på sikt, med hög lönsamhet, låg skuldsättning och potential att växa genom förvärv. Fokus på att utveckla fossilfria produkter gör även att bolaget gynnas av ökat intresse för hållbara investeringar.

På aktiesidan har endast mindre anpassningar genomförts. På obligationssidan har innehavet i Örstedt avyttrats för att finansiera köpa av obligationer emitterade av Stillfront, Klaveness och Hurtigruten. Stillfront rapporterade om ett strategiskt förvärv av en amerikansk spelstudio och i samband med detta utökas bolagets obligationslån som en del i finansieringen. Klaveness verkar som en av få aktörer inom sjöfarten med båtar som kan växla mellan att frakta torr och flytande last, vilket ger en miljöbesparing om cirka 30 procent jämfört med en konventionell tanker som går utan last ena vägen. Hurtigruten har refinansierat sin skuld i obligationsmarknaden. Emissionen skapade stort intresse.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ligger det värsta bakom oss?
Carnegie Strategifond

Ligger det värsta bakom oss?

Mars månad 2020 kom att bli en av de mest dramatiska månaderna i mannaminne för såväl värdepappersmarknader som Carnegie Strategifond. Till och med traditionellt säkra placeringar som statsobligationer och guld...

John Strömgren 1 april 2020
John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996 och sett ett flertal kriser komma och gå – men ingen så allvarlig som coronakrisen. Det som gäller nu är att hålla...

Erik Amcoff 26 mars 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020