Stäng

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta år eller i början av 2020.

Räntan på längre svenska statspapper fortsatte ner även under augusti samtidigt som Stibor alltjämt ligger kvar kring 0-strecket och avslutade månaden på 0,01. Att Stibor just nu t.o.m. klättrat upp över 0 kan delvis förklaras av tekniska faktorer som de ökade likviditetskrav som ålagts de svenska bankerna. Efter en lugn inledning kom aktiviteten i primärmarknaden igång under andra halvan av augusti. För Carnegie Likviditetsfond A slutade månaden med en uppgång på 0,05 procent.

Under augusti har vi gjort en del mindre justeringar för att hantera likviditeten i portföljen. Vi har sålt av obligationer i Stockholm Exergi med förhållandevis kort tid kvar till förfall. Bolaget har kommunicerat att de kommer genomföra en roadshow som kan efterföljas av en emission av gröna obligationer. I Scania har vi sålt av obligationer som närmade sig förfall och istället varit med i en ny treårig obligation som ger oss Stibor +65. I den mer försiktiga delen av portföljen har vi sålt av bostadsobligationer emitterade av danska Realkredit och istället köpt nyutgivna obligationer av konkurrerande Nykredit vilket oss något bättre avkastning jämfört med motsvarande svenska bostadsobligationer.

Det har varit stort intresse för obligationer inom Investment Grade under hela 2019 och med lite sämre utbud under sommaren har marknaden fortsatt att gå starkt med krympande kreditmarginaler som följd. Det blir därmed allt svårare att hitta alternativ som ger riktigt bra avkastning. Vi har hittills sett en viss premie i fastighetssektorn men även där har kreditmarginalerna pressats. Utifrån att vi haft en relativt lång period med stark marknad är det rimligt att ha en mer försiktig förväntningsbild avseende utvecklingen i närtid.

Carnegie Likviditetsfond är en fond för den försiktige. Fonden placerar i obligationer som ger oss exponering mot stat, kommun och landsting samt bostadsobligationer, seniora banker och företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Ränterisken i fonden är också låg då vi i fonden fokuserar på obligationer med rörlig ränta.

Den 3 juni startade vi nya Carnegie Investment Grade. Läs mer om fonden här!

Fler artiklar

En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Återvinningsbolaget Tomra tar plats
Carnegie Likviditetsfond

Återvinningsbolaget Tomra tar plats

Svenska marknadsräntorna rörde sig fortsatt högre under november månad. Gällande Riksbanken är marknaden nu helt inställd på att vi får en höjning av reporäntan upp till 0 i samband med...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 3 december 2019
Ny grön emission i Humlegården
Carnegie Likviditetsfond

Ny grön emission i Humlegården

Juni månad präglades av en hög aktivitet i primärmarknaden, åtminstone under perioden fram till midsommar. Ett antal emittenter var angelägna att komma ut och säkra finansiering innan sommarlugnet på allvar...

Mikael Engvall 3 juli 2019