Stäng

Hopp om indisk vinsttillväxt

Den indiska marknaden utvecklades svagt positivt i april. Carnegie Indienfond steg i värde med 0,2 procent, uttryckt i kronor.

Indiens centralbank, RBI, sänkte räntan med 0,25 procent i början av månaden. Detta mottogs positivt även om det tills viss del var förväntat. Inflationen föll till 4,8 procent i mars, vilket var lägre än väntat. Det var framförallt lägre matpriser som hjälpte till att sänka inflationen.

I övrigt har allt intresse kretsat kring bolagens rapporter för helåret 2015. Överlag är vinsttillväxten låg, runt 4 procent, vilket gör det svårt att motivera börsens värdering idag. Förväntningarna på 2016 är dock att vinsterna ska öka med 19 procent.

Centralbankchefen, Raghuram Rajans mandat löper ut i september. Mr Rajan vill tvinga bankerna att redovisa sina kreditförluster tydligare. Detta har skapat viss turbulens kring bankerna eftersom förlusterna, speciellt i de statliga bankerna, har ackumulerats under lång tid. Samtidigt vill man att bankerna sänker utlåningsräntan i syfte att få fart på investeringarna. Detta är en svår kombination då bankerna behöver en högre räntemarginal för att hantera sina kreditförluster.

Ytterligare en faktor är vädret. Indien lider av svår torka efter två år med för lite regn. Lägre räntor kräver låg inflation. Något som blir svårt att få ihop om årets monsun, som ska börja i juni, inte levererar i tid. Sämre skördar riskerar att driva upp spannmålspriserna, och inflationen.

Under månaden såldes innehavet i biltillverkaren Maruti Suzuki. Starkare utveckling för den japanska valutan inverkar negativt på deras marginaler. Innehaven i Aurobindo Pharmaceuticals och Godrej Consumer Products ökades. Fonden investerade också i Axis Bank under månaden. Detta är ett bolag som vi tidigare haft i portföljen. Vi valde att sälja Axis Bank förra året då det fanns oklarheter angående bankens kreditförluster. I samband med att regelverket från centralbanken skärpts för redovisning av kreditförluster, har nu Axis Bank lämnat tydligare uppgifter om detta.

Mer om fonden

Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Starka indiska banker
Carnegie Indienfond

Starka indiska banker

Carnegie Indienfond steg 8,2 procent i mars. Precis tillbaka från en vecka i Mumbai, med nitton företagsmöten, kan jag konstatera att finanssektorn ser mest intressant ut just nu. Privata banker...

Gunnar Påhlson 4 april 2019
Indiska bolag i en klass för sig

Indiska bolag i en klass för sig

Äntligen regnar det i Indien och en bra monsunsäsong har många fördelar, skriver förvaltaren Gunnar Påhlson i sin månadsrapport. Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas mycket starkt i juli och...

Gunnar Påhlson 1 augusti 2016