Stäng
Språk
Meny

Hösten bjuder fortfarande på grönt

Under oktober avtog aktiviteten i marknaden något även om det fortfarande finns en relativt god efterfrågan hos investerare. Framför allt fastighetssektorn, som tillsammans med bank är en dominerande sektor i den svenska Investment Grade marknaden, visade på en viss avmattning i kombination med ökad volatilitet under månaden.

Diskussionen om inflationsuppgången är tillfällig eller mer bestående är fortsatt i fokus. Räntorna, framför allt de kortare, rörde sig uppåt som en följd av marknadens tro att räntehöjningar kan komma tidigare än förväntat. Tongångarna från centralbankerna är dock försiktiga och Riksbankens kommentarer kring inflationen är att de ser dem som tillfälliga och att varsamhet måste iakttas när en mindre expansiv penningpolitik blir aktuell.

Fonden investerade i fastighetsbolaget Hufvudstaden som emitterade en grön 5-årig obligation, där emissionslikviden skall användas till investeringar som minskar energiförbrukningen med satsningar på förnybar energi som solpaneler och geoenergi. Getinge, som emitterade en social obligation tidigare i höst, återkom till marknaden, denna gång med en femårig obligation som betalar Stibor + 87 punkter. Vi förlängde även exponeringen något i Humlegården som är ett fastighetsbolag med 100% grön finansiering, vilket innebär att alla deras utestående obligationer är gröna. Inom fastighetssektorn minskade vi vår exponering i Vacse, som fokuserar på fastigheter inom rättsväsendet och vi sålde även av en kortare position i Stockholm Exergi då kreditmarginalerna i dessa innehav nu ligger på väldigt komprimerade nivåer. Bolagsrapporterna har duggat tätt under månaden och en stor del av fondens innehav har rapporterat. Sammanfattningsvis har majoriteten av rapporterna varit positiva ur ett kreditperspektiv.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, solida och hållbara bolag, vilket skapar goda förutsättningar för en långsiktigt stabil avkastning. Vi investerar främst i obligationer med rörlig ränta, vilket bidrar till en låg ränteduration och därmed en begränsad ränterisk. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig
Carnegie Investment Grade

Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig

Mars dominerades naturligtvis av kriget i Ukraina som fortsätter med allt större humanitära konsekvenser som följd. Diskussioner mellan Ukraina och Ryssland har skett vid några tillfällen, men har inte ännu...

Mikael Engvall 5 april 2022
Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig
Carnegie Investment Grade

Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig

Mars dominerades naturligtvis av kriget i Ukraina som fortsätter med allt större humanitära konsekvenser som följd. Diskussioner mellan Ukraina och Ryssland har skett vid några tillfällen, men har inte ännu...

Mona Stenmark 5 april 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022