Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vi kallar det verkligt värde

Vi arbetar dagligen med något som vi verkligen brinner för. Aktiv förvaltning som skapar stabil och hållbar avkastning genom riktiga människor – verkligt värde, helt enkelt.

Vårt jobb är att få pengar att växa

Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som har skapat verkligt värde sedan 1988. Det förvaltade kapitalet är drygt 85 miljarder kronor, fördelat på ett trettiotal fonder. Alla fonder är aktivt och långsiktigt förvaltade, baserat på djup finansiell analys och modern hållbarhetsanalys.

verkligt värde

Med fundamental analys, långsiktigt engagemang och aktiv förvaltning skapar vi verkligt värde.

Verkligt värde för oss är betydande kundrelationer, riktig påverkan och hållbara investeringar med förstklassig långsiktig avkastning.

aktivt ägande

Carnegie Fonder bedriver ett aktivt ägararbete i syfte att bevara eller öka värdet på fondernas placeringar. Ägarengagemanget sker i huvudsak på tre nivåer; i påverkansdialoger med företrädare för portföljbolagen, genom röstning på bolagsstämmor och genom vårt arbete i valberedningar.

hållbara investeringar

För att få kalla en investering ’hållbar’ finns numera några riktlinjer och krav enligt SFDR. Som kraven är skrivna i dagsläget måste fondbolagen själva definiera vad de anser att en hållbar investering är utefter tre kriterier.

För att klassas som en hållbar investering måste verksamheten bidra till miljömål eller sociala mål, inte orsaka betydande skada för något av dessa mål, samt följa praxis för god styrning.

Vi har valt att använda FN:s Agenda 2030 med de 17 Globala hållbarhetsmålen (SDG) för att definiera hållbara aktiviteter hos bolagen.