Stäng

Huawei allt närmare Apple

Det har varit en relativt stabil utveckling för företagsobligationer på världens tillväxtmarknader under oktober. Tightare kreditmarginaler har bidragit positivt samtidigt som stigande marknadsräntor i USA har verkat i motsatt riktning.

Att den amerikanska senaten gav tummen upp till föreslagen statsbudget bidrog till ränteuppgången. Detta sågs som ett första steg mot de skattereformer som är tänkta att leda till sänkta bolags- och inkomstskatter.

I portföljen har vi ökat vår exponering mot kinesiska telekombolaget Huawei vars obligationer vi ser som starka Investment Grade-krediter. Bolaget saknar dock officiell rating från de ledande kreditinstituten vilket bidrar till att vi kan få lite bättre betalt för vår exponering. Huaweis verksamhet sträcker sig från utbyggnad och underhåll av infrastruktur för mobil- och datatrafik till typiska konsumentprodukter som mobiltelefoner och surfplattor. Ett tredje ben, främst riktat mot företag, inkluderar trådlösa nätverk, videokonferenser och molntjänster.

Bolaget har god tillväxt och under de senaste åren har de tagit allt större marknadsandelar avseende smartphones. Bakom Samsung närmar sig Huawei nu Apple, och det är inte omöjligt att bolaget tar över andraplatsen bland smartphone-tillverkarna inom kort. Huawei har trots en stark tillväxt och stora satsningar på forskning och utveckling en mycket stark balansräkning med god likviditet med nettokassa vilket gör att vi ser en minimal refinansieringsrisk avseende bolagets obligationer.

Ser vi till den samlade portföljen rörde den sig något högre under oktober och totalt under månaden gick fonden upp med 0,11 procent.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond investerar i krediter på världens tillväxtmarknader. Portföljen består av obligationer med ett kreditbetyg motsvande såväl Investment Grade som High Yield vilket bidrar till en balanserad portfölj. Fonden är därför ett bra alternativ för den som söker exponering mot dessa regioner och samtidigt vill ha en förhållandevis låg risk.

 

Fler artiklar

Ökat utbud av emissioner

Ökat utbud av emissioner

Den positiva utvecklingen för företagsobligationer på världens tillväxtmarknader fortsatte även under april. Under månaden var det även ordentlig fart avseende nyemissioner och preliminära siffror indikerar att vi fick ett nytt...

Mikael Engvall 1 maj 2019
Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Även under mars månad fortsatte vi att se inflöden till företagsobligationer på världens tillväxtmarknader vilket gav fortsatt stöd till marknaden. Även om aktivitetsnivån i primärmarknaden kommit igång ligger den emitterade...

Mona Stenmark 4 april 2019
Stark utveckling i Latinamerika

Stark utveckling i Latinamerika

Inflöden har fortsatt till företagsobligationer på tillväxtmarknader och vi noterade en förhållandevis stabil utveckling avseende kreditspreadar. Amerikanska långräntor steg samtidigt mot slutet av månaden efter stark BNP-statistik. Den annars något...

Mona Stenmark 4 mars 2019