Stäng
Språk
Meny

Humanitär katastrof i fokus

Tragedi får bli ordet som summerar nya årets andra månad och våra tankar går till alla drabbade i Ukraina. De finansiella marknaderna chockades av den tragiska nyheten och vi såg alla risktillgångar handlas ned. Kreditmarginalerna steg generellt men effekten var framför allt tydligt i det högavkastande segmentet.

Mot bakgrund av rådande risksentiment har fonden haft en del utflöden. Genom en mycket god kassaposition och successiva justeringar i flertalet namn sedan årsskiftet har vi hanterat dessa flöden med god marginal. Likviditeten i portföljen är fortsatt god, vi hade vid utgången av februari 8% i kassa och 16% av portföljen är investerad i säkerställda bostadskrediter med högsta möjliga kreditbetyg, AAA, och mycket god likviditet.

Fondens avkastning har naturligtvis framför allt påverkats negativt av det pågående kriget men vi har också sett viss effekt från enskilda bolagshändelser, både positiva och negativa. Under månaden var det en del skriverier om ett av fondens största innehav, fastighetsbolaget SBB, där en mindre analysgrupp med ett egenintresse om att negativt påverka kurserna för både aktien och obligationerna publicerade redan mer eller mindre kända fakta. Vi ser dock fortsatt bra värde i SBBs obligationer och finner rådande nivåer särskilt attraktiva. En glädjande nyhet i februari var att ett av fondens stora högavkastande innehav Ice Group blev uppköpta av norska energi och fiberbolaget Lyse. ICE har haft en komplex ägarsituation så uppköpet av Lyse som dessutom har en betydligt starkare kreditprofil togs emot väl och obligationerna handlades upp rejält. ICE Group bedömds dock fortsatt vara ett mycket attraktivt innehav då prissättningen ännu inte helt rimmar med den avsevärt lägre kreditrisken.

Volatilitet kommer med stor sannolikhet att karakterisera de finansiella marknaderna framöver och givet att osäkerheten är stor så fokuserar vi extra mycket på att bibehålla en defensiv, diversifierad och likvid portfölj. Den genomsnittliga förfalloprofilen på portföljens innehav har kommit ned något under månaden till 2,7 år vilket är positivt utifrån två anledningar. För det första gäller att ju lägre kreditdurationen är desto lägre effekt får volatila marknader på portföljen och dess avkastning. För det andra blir det tydligt att kreditmarknaden och likviditeten fungerar relativt väl då vi på marginalen minskat något mer i de längre innehaven jämfört med de kortare och oftast mer likvida krediterna.

Mer om fonden

Fler artiklar

Upp som en sol och ned som en pannkaka
Carnegie Corporate Bond

Upp som en sol och ned som en pannkaka

Månadens positiva inledning vände halvvägs då vi fick se risktillgångar, på bred front, handla ned vilket förstärktes av FED-chefens hökaktiga tal i slutet av månaden. Centralbankerna verkar fast beslutna om...

Maria Andersson 6 september 2022
Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022