Stäng
Språk
Meny

Humble – ett nytt innehav

Fonden har under månaden tagit in Humble som nytt innehav. Vi tror förvärven bidrar till att sänka riskerna för att en enskild produkt eller kategori faller undan, utan att gå miste om marknadstillväxten i de olika nischerna. Samtidigt finns det stora synergier i att nyttja nya och gamla dotterbolags distributionsled, framför allt geografiskt. Vi tror återförsäljare ser positivt på Humbles produkter och även att konsumenterna i ökande grad fokuserar på hälsa och miljö. Dessutom har det varit flera insynköps under året, inte minst i närtid.

Exponeringen mot Electrolux har ökat, där vi står inför en rad av utdelningar, extrautdelningar och återköp på kort tid, följt av en period där vi tror marginalförbättringar kommer att prisas in. Med andra ord gillar vi Electrolux av flera anledningar och vågar se igenom ett eller två stökiga kvartal, medan marknaden tänkt tvärtom och vi tror att anledningen till att bolaget är ett av de mest blankade i Norden är just på grund av kommande kvartalsrapporter.

Även fondens exponering mot Lindab har ökat under månaden. Renodling av verksamheten, höjda finansiella mål, förbättrad ESG profil och insynsköp stärker vårt case. Bolaget har under ny ledning varit snabba med att föra vidare råmaterialkostnader, vilket tar ned risken, samtidigt som förvärvstakten ökat. Ventilationsmarknaden växer strukturellt och vi tror marknaden underskattar både organisk och förvärvad tillväxt framöver.

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Två nya innehav i december
Carnegie Småbolagsfond

Två nya innehav i december

Generellt har vi svårt att hitta fastighetsbolag med stark risk reward. Med stark kursutveckling för sektorn under 2021, mycket drivet av multipel, har börsen börjat prisa upp de bolag som...

Mattias Montgomery 7 januari 2022
G5 och Fortinova nya innehav i November
Carnegie Småbolagsfond

G5 och Fortinova nya innehav i November

Under månaden adderades G5 som ett nytt innehav. En spelutvecklare som fokuserar på kvinnor 35+ som är stark framför allt inom match-3 spel och hidden object. Vi ser flera vinstdrivare...

Mattias Montgomery 6 december 2021
Överlag starka rapporter i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Överlag starka rapporter i oktober

Flera av fondens innehav rapporterade sina tredje kvartal under månaden. De flesta rapporterna kom in över förväntan. Vi följer kvartalsrapporterna och uppdaterar vår vy, men försöker samtidigt att hålla ett...

Mattias Montgomery 2 november 2021