Stäng

Hur kommer stimulansåtgärderna påverka inflation och ränteläget?

Protokollet från Riksbankens senaste möte visade på enighet när det gäller en fortsatt expansiv penningpolitik men också på skillnader kring hur aggressivt denna bör rullas ut. Per Jansson utesluter inte att minusränta åter kan bli aktuell som penningpolitisk stimulansåtgärd och att det i så fall inte är omöjligt med en minusränta nedåt 0,75 – 1,00 procent. Mer försiktiga när det gäller penningpolitiska stimulanser är Anna Breman och Martin Flodén som reserverade sig mot beslutet att utöka QE programmet med 200 miljarder och istället hade önskat mer försiktighet kring agerandet under andra halvåret 2021.

Efter att vi inledningsvis noterat lägre svenska långräntor steg de under andra halvan av december och vi avslutade månaden med ett något högre ränteläge jämfört med november. Under december inkluderades den nya långa statsobligationen med förfall 2045 i OMRX Treasury Bond och vi var med i emissionen som gjordes i mitten av november. Under december backade Carnegie Obligationsfond med 0,16 procent. Ser vi till året som helhet noterades dock en uppgång om 1,46 procent. Bidragande till avkastningen under året var de tightare spreadar som noterades för bostadsobligationer där de stora köpen från Riksbanken varit en gynnsam faktor. Även spreadar för kommunsektorn har pressats nedåt av Riksbankens tillgångsköp.

Blickar vi framåt så kommer Riksbanken fortsätta med stimulanser som ska motverka effekterna av den pågående coronakrisen. Men en inflation under inflationsmålet är det troligt att vi kommer att se en fortsatt nedpressad styrränta. Sen återstår det att se vilka långsiktiga ekonomiska effekter som såväl den selektiva nedstängningen som de vidtagna stimulansåtgärderna kommer att få. Även om svensk ekonomi i närtid tacksamt tar emot både penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser kan det i det längre perspektivet leda till följdeffekter som kan får inverkan på såväl inflation som det allmänna ränteläget.

Carnegie Obligationsfond har fokus på exponering mot stat, kommun och bostadsobligationer. Innehaven har överlag lång ränteduration vilket gör att fonden är känslig för rörelser i svenska räntor.

Mer om fonden

Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ny grön obligation
Carnegie Obligationsfond

Ny grön obligation

Riksbanken beslutade som väntat att lämna reporäntan oförändrad vid sitt möte i slutet av november. Samtidigt kom mer detaljer kring det pågående QE programmet där ytterligare 200 miljarder kronor ska...

Mikael Engvall 2 december 2020
Prognoser kring pandemins utveckling blir avgörande framåt
Carnegie Obligationsfond

Prognoser kring pandemins utveckling blir avgörande framåt

Svenska marknadsräntor avslutade oktober i nivå med föregående månad även om viss rörelse noterades inom månaden. En ny våg av coronaspridning bidrog till ökad riskaversion mot slutet av oktober och...

Mikael Engvall 4 november 2020
Statens första gröna obligation
Carnegie Obligationsfond

Statens första gröna obligation

Längre svenska räntor backade under september och vi har nu negativa räntor för svenska statsobligationer ända fram till 10-års punkten. Med stöd av fallande räntor blev det därmed en stark...

Mona Stenmark 2 oktober 2020