Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Hur långt före ligger aktiemarknaden?

När vi summerar rapporterna så sticker några innehav ut på den positiva sidan. Om vi börjar med bankerna så är det en sektor som för det första inte drabbats av problem med försörjningskedjor eller nämnvärt av andra inflatoriska faktorer. Därtill, så i denna fas av konjunkturen gynnas de mycket av Riksbankens agerande med gradvisa höjningar av styrräntan, samtidigt som kreditförluster fortsatt är låga.

Inom verkstadssektorn så tycker vi att Sandvik är värt att nämna. Bolaget har spunnit av Alleima (gamla Sandviks Materials Technology, det vill säga stålrörelsen i Sandviken), samt ökat andelen eftermarknad i alla resterande divisioner väsentligt. Vd Stefan Widing är övertygad att bolagets motståndskraft att hantera en konjunkturavmattning stärkts avsevärt, och det är en bedömning vi hyser god förhoppning han har rätt i. Aktien värderas med en oförtjänt stor rabatt till relevanta jämförelsebolag och är en av de verkstadsaktier vi ser mest uppsida i på ett par års sikt.

På besvikelsefronten hittar vi framför allt Ericsson, som överraskade med sämre än väntad lönsamhet och framtidsutsikter i Cloud Software and Solutions. Aktien tog mycket stryk och har haft ett tufft år trots god lönsamhet i Networks, med kritik av Vonage förvärvet och skriverier om mutor i Irak ett antal år bak i tiden.

Marknadens förtroende för bolagets strategi och exekvering är också mycket lågt av aktiens värdering att bedöma. Vi tror att det också innebär att uppsidan är väsentlig om Ericsson kan börja leverera bättre resultat nästa år, pusselbitarna är i alla fall på plats för detta. En annan besvikelse var Telia. Även om rapporten inte föranledde större revideringar så blev marknadens dom hård, för hård i vårt tycke, då bolaget varnade för att höjda elkostnader skulle leda till press på kassaflödet.

Konjunkturutsikterna är fortsatt dystra men värderingsstödet i våra innehav, även efter att vi tar höjd för lägre estimat, är efter årets börsfall tämligen gott. Därtill är vår bedömning att endast ett fåtal av våra innehav riskerar sänkt utdelning, det stora flertalet lär behålla minst nuvarande nivå och några bolag, till exempel Volvo och Holmen bör kunna ge extrautdelning vid nästa års bolagsstämma.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.