Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie SPAR Balanserad, Carnegie SPAR Global

Hur man än vrider och vänder på det: fantastisk start

Från mörkt till ljust – investerarnas riskaptit har kommit tillbaka och de ”bettar” på att räntorna inom en snar framtid når sin topp. PMI-siffrorna indikerar en viss återhämtning. Inköpscheferna verkar lite mer optimistiska och bekräftar att det inte ser så mörkt ut. Är det en kortlivad indexuppgång? Risken för bakslag har definitivt ökat. Den amerikanska aktiemarknaden steg med 6 procent och den svenska med 8 procent under januari. Hur man än vrider och vänder på det så har de finansiella marknaderna haft en fantastisk start på 2023!

I den globala delen av portföljen var det IT och sällanköpsvaror som utvecklades bäst under månaden. Läkemedel och Stapelvaror hade en svag period. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Taiwan Semiconductor (+24,5%) Sony (+15%), Schneider Electric (+14%) och L’Oreal (+13%). Sämst utvecklades Pfizer (-13%), Charles Schwab (-7%) och Pepsico (-5%).

Den taiwanesiska halvledarjätten TSMC kommunicerade en rekordstor rörelsevinst under det fjärde kvartalet. Omsättningen ökade och EBIT-marginalen steg från 41 till 50 procent. TSMC är världens största kontraktstillverkare av chip. De bedömer att halvledarcykeln kommer att nå en botten någon gång under första halvåret för att sedan återhämta sig under andra halvåret. Bolaget överväger att bygga en fabrik i Japan och funderar även på en första fabrik i Europa.

I den svenska delen av portföljen var det många av de lite mindre bolagen som utvecklades väl under månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var Re:Newcell (+36%), SSAB (+31%) och Lindab (+16%). Sämst utvecklades Ox2 (-8%), AstraZeneca (-3%) och Munters (-3%). Vi har gjort lite mindre korrigeringar i den svenska portföljen under månaden.

SSAB var en av vinnarna under månaden. Bolaget levererade en solid kvartalsrapport där de uppvisade starka kassaflöden. SSAB räknar med väsentligt högre leveranser av specialstål under första kvartalet sekventiellt. De kommunicerade även en höjd utdelning och dessutom ett aktieåterköpsprogram, upp till 10 procent av utestående aktier. Bolaget visar styrka och rapporten bekräftar gynnsamma marknadsförhållanden.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.