Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Companies

White paper: Hur vi navigerar i en dollarvärld

Dagens höga dollarkurs gör att många kunder har frågor och funderingar kring hur man ska tänka kring globala aktier och då främst amerikanska aktier.

I detta dokument ska vi ge en inblick i hur förvaltningsteamet för globalfonden Carnegie Global Quality Companies (GQC) resonerar och agerar när det väljer sina innehav.

Huvudförvaltare är Simon Reinius med 30 års erfarenhet av aktiva aktieinvesteringar, där han bland annat varit tradingchef på Investor AB. I teamet arbetar även medförvaltaren Emanuel Furubo och analytikern Didrik Isaksson.

Detta är ett kort dokument som syftar till att ge en känsla för huvudsakliga resonemang, antaganden och slutsatser. Läsare är välkomna att kontakta oss så kan vi bistå med kompletterande och fördjupad information.

Trevlig läsning
Carnegie Fonder

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.