Stäng
Språk
Meny

”I can’t get no satisfaction”

Den indiska marknaden har utvecklats mycket starkt i år efter den andra Covid vågen under våren. Marknaden är superhet och har slagit nya kursrekord varje månad sedan ekonomin öppnade upp. Indiens vaccinations kampanj har varit framgångsrik och möjliggjort att livet återvänder till det normala. Låga räntor både globalt och i Indien innebär att inhemska investerare, både fonder, försäkringsbolag och privatpersoner ökar sina investeringar i aktier.

Antalet nyintroduktioner ökar på börsen. Zomato noterades i somras, bolaget går inte med vinst men har ändå stigit 68 procent sedan starten. I november noteras Paytm.com på börsen. Paytm är en app för betalningstjänster, vars affärsmodell liknar Ant Financial i Kina, (och Klarna). Modellen bygger på konsumenternas behov av ”instant satisfaction”. Enkelt förklarat, köp nu betala senare eller BNPL, buy now pay later som det heter på engelska. Paytm har redan avtal om betalningar med de indiska bankerna och kommer att användas för att öka bankernas micro utlåning online. Senare kommer en hotellapp, Oyo, som samlar 2200 privatägda mindre hotell och gör dem bokningsbara online.

Information- och ryktesspridning i olika internetforum har bidragit till stort intresse hos privata investerare och liknande den globala trenden med Gamestop och Robinhood trading i USA, har utvecklingen blivit allt mer spekulativ. Fundamentala faktorer har blivit åsidosatta i marknadens funktion. Värderingen ligger över normal nivå.

Företagen rapporterar generellt stark försäljningsökning för andra kvartalet. Högre råvaru- och energipriser innebär dock marginalpress för tillverkningsindustrin. Ett oljepris över 80 dollar sätter och press på lönsamheten i vissa branscher.

Dessa fundamentala signaler gav en mindre korrigering i oktober. Oron gick dock över snabbt när Asian Paint och andra bolag genomförde prishöjningar på upp till 10 procent. Marutis produktion steg till 140000 fordon, efter en tid med brist på komponenter. I november väntas man nå upp till 80% kapacitetsutnyttjande. Både HDFC Bank och Icici Bank kom med bra rapporter, utlåningen växer med 20 procent, hög räntemarginal och lägre kreditförluster.

Mer om fonden

Carnegie Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Den indiska marknaden hittills klarat sig rätt bra
Carnegie Indienfond

Den indiska marknaden hittills klarat sig rätt bra

I ett globalt ekonomiskt klimat präglat av pandemi och krig i Ukraina, vilket orsakat kraftigt stigande inflation och oro kring framtida tillväxt, har den indiska marknaden hittills klarat sig rätt...

Gunnar Påhlson 5 maj 2022
Indiens börs stiger i väntan på bolagens helårsrapporter
Carnegie Indienfond

Indiens börs stiger i väntan på bolagens helårsrapporter

Den indiska marknaden sålde av i slutet av februari och början av mars när oljepriset rusade till 130 dollar per fat. Denna prisnivå blev dock kortvarig och i takt med...

Gunnar Påhlson 5 april 2022
Indiens börs stiger i väntan på bolagens helårsrapporter
Carnegie Indienfond

Indiens börs stiger i väntan på bolagens helårsrapporter

Den indiska marknaden sålde av i slutet av februari och början av mars när oljepriset rusade till 130 dollar per fat. Denna prisnivå blev dock kortvarig och i takt med...

Gunnar Påhlson 5 april 2022