Stäng
Språk
Meny

I krigets skugga

Efter en svag börsstart i januari, skulle februari månad komma att bli än stökigare på världens börser. Månaden började med ökad fokus på inflation och kraftigt höjda förväntningar på centralbankshöjningar. Vid februari månads början prisades sannolikheten att FED skulle höja 50 punkter vid marsmötet till 10%. Senare under månaden skulle denna siffra närma sig 100% för att mot slutet av februari – i skuggan av Rysslands invasion av Ukraina, falla tillbaka till ca 10%.

För Sverigefonden betydde dessa svängningar att de innehav som hade det tuffare under första halvan av månaden var de mer tillväxtorienterade innehaven medan de aktier som tog mest stryk mot slutet av månaden snarare var industribolag som t ex Sandvik och Volvo när marknaden tog höjd för ökad geopolitisk och konjunkturell oro.

Den enskilda aktie som drabbades hårdast i februari var dock Ericsson. Under månaden framkom medierapporter att det i en utredning från 2018 förekommit oklara betalningsströmmar i Irak, gällande perioden 2011-2019. Ericsson aktien som dittills varit fondens bästa innehav hittills under året föll kraftigt på dessa rykten. Ericsson som gjorde en uppgörelse med Departement of Justice 2019, för nu en dialog med DoJ för att ta fram ytterligare fakta och omständigheter.

Det som kom att överskugga allt annat i februari var dock Rysslands invasion av Ukraina, med stor risk för en humanitär katastrof som följd. Av Sverigefondens innehav är det inget bolag som har någon större direkt exponering mot Ryssland även om Volvo stoppat produktion vid en mindre fabrik där och t ex Sandvik och Ericsson sagt att de stoppar leveranser till landet tills vidare. Konsekvenserna är därför mer indirekta. Tyskland lägger om sin energipolitik, och EUs ledare synes övertygade att regionen måste minska sitt beroende av rysk gas och olja, samt stärka ländernas försvarsbudgetar. Vi bedömer att dessa beslut kommer påverka europeiska investeringar under många år framöver, såväl inom förnybar energi som i synen på kärnkraft och på smarta energibesparingar.

Vad gäller förändringar i portföljen så avyttrades det resterande innehavet i SKF medan Alfa Laval åter kom tillbaka i fonden. Vi förvärvade också en mindre position i Elekta.

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Börsfrossa i juni
Carnegie Sverigefond

Börsfrossa i juni

Juni kom att bli en extremt svag börsmånad, och även Sverigefonden föll kraftigt om än inte lika mycket som breda Sverigeindex. Vad var det då som gjorde att börsen rasade...

Mattias Sjödin 6 juli 2022
Holmen skapar värden i skogen
Carnegie Sverigefond

Holmen skapar värden i skogen

Maj månad som helhet slutade med relativt små rörelser på index såväl som för Sverigefonden men under månaden så var slagen stora. Marknadens fokus flyttades från kriget i Ukraina och...

Mattias Sjödin 3 juni 2022
Fortsatt oroligt börsår
Carnegie Sverigefond

Fortsatt oroligt börsår

Med april så kom såväl rapportsäsong som ett stort antal bolagsstämmor med påföljande utdelningar. Med rapporterna fick vi se hur bolagen hanterat ytterligare ansträngda försörjningskedjor och kostnadsinflation i kölvattnet av...

Mattias Sjödin 3 maj 2022