Stäng

”I många fall saknar kreditmarknaden aktiemarknadens möjlighet att blicka framåt”

Globala marknader steg under maj på nyheter om att flera länder successivt lyfter sina restriktioner efter stadigvarande trend med fallande antal smitto- och dödstal. Oljan hade sin bästa månad någonsin, om än från låga nivåer, och risktillgångar steg överlag. Centralbankernas massiva stimulansåtgärder fortsätter att prägla riskaptiten, företrädesvis för krediter med högre kreditbetyg.

Bolagens Q1-rapporter var tämligen meningslösa eftersom de historiska siffrorna inte speglar effekterna av coronaviruset, och majoriteten antingen dragit tillbaka eller valt att inte ge prognoser för helåret. Bristen på konkret information har påverkat återhämtningen inom nordisk high yield, där investerare fortsatt är mer försiktiga och därför mindre villiga att betala upp för risk.

”Vi börjar se en diskrepans i återhämtningen mellan nordisk high yield och investment grade samt krediter på den europeiska marknaden.”

Priseffekten av centralbanksstimulanser träffar framförallt investment grade och vissa namn inom det högre spannet av high yield i ett första skede. Vi börjar se en diskrepans i återhämtningen mellan nordisk high yield och investment grade samt krediter på den europeiska marknaden. En faktor bakom detta är att risk/reward inte varit tillräckligt bra för att motivera merjobbet i att köpa nordisk HY istället för stora kapitalstrukturer som ingår i stödköpsprogrammen. Detta har gjort att många av bolagen fortfarande handlar på väldigt låga nivåer, ibland är oron befogad men i många fall saknar kreditmarknaden aktiemarknadens möjlighet att blicka framåt.

Vårt fokus ligger på att utvärdera bolagens förmåga att övervintra denna kris. Vi är aktiva i sekundärmarknaden, dels justerar vi enskilda innehavs vikter för att bibehålla en god diversifiering samtidigt som vi agerar i namn som har en mycket attraktiv prissättning. Ett av våra större innehav Zengun kom med stark rapport där rörelsemarginalen nu är tillbaka klart över 4 procent och skuldsättningen närmar sig låga 2.5x. Bolaget genomför totalentreprenadsprojekt i Stockholmsregionen åt bolag som Vasakronan och Fabege, där man nyligen offentliggjorde mandatet att bygga Fabeges nya HQ. För att finansiera detta har vi över tid minskat innehavet i Selecta mot bakgrund av Coronavirusets inverkan på bolaget.

Mot slutet av månaden steg marknaderna kraftigt och europeiskt handlade namn hjälpte till viss del att dra upp även nordiska krediter. Fonden steg med 2,16 procent under maj och detta för årets nedgång till 13,64 procent.

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket Coronavirusets framfart också har visat. Trots viss återhämtningen är kreditmarginalerna fortsatt på attraktiva nivåer. Fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Bristen på information slåss med bristen på alternativ”
Carnegie High Yield Select

”Bristen på information slåss med bristen på alternativ”

Juli präglades av sommarvärme på de nordiska kreditmarknaderna efter den volatila vårens utveckling i spåren av coronaviruset. Den successiva förbättringen i virusspridningen och dödlighetstalen har tillåtit merparten av Europa att...

Maria Andersson 4 augusti 2020
Momox – ny spännande grön obligation
Carnegie High Yield Select

Momox – ny spännande grön obligation

Utvecklingen på globala finansmarknaderna indikerar en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Effekterna av massiva stimulanser och stödpaket driver börser till nya rekordnivåer samtidigt som nyheter om att viruset får ny...

Niklas Edman 3 juli 2020
Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”
Carnegie High Yield Select

Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”

Extrem diskrepans aktiemarknad/realekonomi. Prisnedgång ≠ förlust. Företagsobligationer återhämtar sig. Kreditmarknaden tycks sakna aktiemarknadens förmåga att blicka framåt. Catena Media, Aspire Global och Zengun – tre stabila bolag med mycket attraktiv...

Daniel Gustafsson 11 juni 2020