Stäng

IKANO Bank – nytt namn i portföljen

Vi såg en förhållandevis stark utveckling för stabilare krediter under april månad med överlag lägre kredit-spreadar. Riksbanken meddelade att man kommer fortsätta köpa statsobligationer för ytterligare 45 miljarder under andra halvan av 2016 samtidigt som styrräntan lämnades oförändrad. Av dessa köp kommer 15 miljarder utgöras av inflationsjusterade statsobligationer (s.k. realobligationer).

För underliggande räntor var rörelsen mindre och ser vi till månaden som helhet så var Stibor i princip oförändrad på -0,45 procent medan räntan på tvååriga statsobligationer steg något och avslutade april på -0,60 procent.

Portföljen utvecklades starkt under månaden och steg med 0,17 procent samtidigt som statskuldsväxlar backade 0,05 procent. Under april har vi har sålt av vårt innehav i finska kraftbolaget TVO, samt minskat något mot fastigheter i form av försäljningar i Vacse och Willhem. När det gäller nya namn i portföljen har vi numera en mindre exponering mot IKANO Bank där vi deltog i en transaktion i primärmarknaden under april. IKANO är numera är en rätt frekvent emittent i obligationsmarknaden och den kredit vi tog exponering mot löper på tre år.

Annars är mycket av det som kommer ut i primärmarkanden lite för långt för att vi ska kunna delta i primärtransaktioner. Ett undantag i april var dock Husqvarna som emitterade obligationer på både tre och fem års löptid. I Likviditetsfonden kunde vi därför ta exponering mot den treåriga obligationen med rörlig ränta.

Lågräntemiljön består och spreadarna har under april månad fortsatt att gå ihop. Grundförutsättningarna är dock inget vi kan ändra på utan med en balanserad portfölj med låg risk jobbar vi vidare i vår ambition om en positiv avkastning för 2016.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stiltje i primärmarknaden

Stiltje i primärmarknaden

Juli kantades av dramatiska händelser i vår omvärld med bland annat terrordåd i Frankrike och militärkupp i Turkiet, men det rådde trots allt lugn i segmentet för nordiska krediter med...

Mikael Engvall 8 augusti 2016