Stäng

Imponerande siffror från Naspers

Carnegie Afrikafond steg med 5,7 procent i november och alla större marknader utvecklades väl. I flera fall stärktes även ländernas valutor mot dollarn vilket ytterligare gynnade marknaderna.

Den sydafrikanska marknaden var stark, framförallt under månadens andra halva. Det var främst aktier inom konsumtion och finans som imponerade, och även valutan stärktes märkbart. S&P nedgraderade sydafrikanska statsskulden till ”skräp” i mitten av månaden, medan Moodys behöll sin negativa outlook men avstod från någon nedgradering innan februari 2018.

I samma veva spekulerades det också huruvida vice presidenten nog ändå var en lite starkare kandidat att efterträda Jacob Zuma som ANC:s partiledare, något som marknaden skulle gilla och som troligen skulle kunna göra att Sydafrika undviker en nedgradering till ”skräp” hos Moodys. Sammantaget har händelserna varit positiva för marknaden, snarare än någon specifik bolagshändelse. Även i Kenya kom man under november till avslut på presidentvalet i augusti och sittande presidenten Kenyatta svors in på ytterligare en mandatperiod.

Ett av Carnegie Afrikafonds största innehav Naspers släppte halvårsresultat under månaden, och vinsten per aktie steg med över 60% räknat i USD. Det mer intressanta är att bolagets portfölj av e-handelsbolag så som OLX för första gången visar på ett positivt EBITDA-resultat. Aktiens substansrabatt har fortsatt att öka i takt med att Tencent fortsatt stiga i Hongkong, något som frustrerar många investerare. Förhoppningarna är att positiva kassaflöden i e-handelsverksamheten skulle kunna stänga gapet något framöver.

Fonden avyttrade sitt innehav i Ghana Commercial Bank. Bolaget har uppnått många av de förbättringarna vi kunde se för fem år sedan med stigande räntemarginaler och ökad utlåningskapacitet. Nu ser det ut som om cykeln kan vända och framtiden vara mer osäker varför aktien avyttrades.

ANC:s stundande ledarskapskonferens är viktig för Sydafrika och för sentimenten i marknaden generellt. Aktiemarknaden har nog tagit ut lite förhoppningar om en positiv utgång av ledarskapsvalet i förtid under november. Skulle valet av partiledare visa sig bli en besvikelse finns det risk att marknaden faller kraftigt, trots att flera faktorer pekar på en godartad utveckling rent makroekonomiskt för Sydafrika.

Fler artiklar

Nytt diamantfynd för Lucara

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader. Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot...

Karin Fries 4 mars 2019
Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Naspers gör indisk miljardinvestering

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader...

Karin Fries 2 januari 2019