Stäng

”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,8 procent.

I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när vi nu kan summera utfallet för fondens innehav ser det bra ut. Vi imponeras av hur bolagen hanterat den extraordinärt speciella situation vi genomlevt det senaste halvåret.

Bland de sist rapporterande bolagen finner vi nordens ledande kycklingproducent, Scandi Standard. Bolaget levererade ett resultat som slog förväntningarna och föranledde höjda vinstprognoser. Det har varit ett utmanande år för bolaget. Försäljningen till restauranger störtdök i spåren av nedstängningarna samtidigt som försäljningen till detaljhandeln utvecklats mycket starkt. Bolaget har klarat omställningen bra. Den underliggande ocykliska organiska tillväxten finns där, driven av att kycklingkött är miljövänligt, hälsosamt och prisvärt. Och gott får vi tillägga ur ett personligt perspektiv. Scandi Standard har kommunicerat att de planerar att börja sälja växtbaserade produkter och även att förvärv står högt på dagordningen. Det låter spännande särskilt med tanke på att värderingen är synnerligen låg trots att vinstutvecklingen ser ut att vara god framöver. Aktien steg med 15 procent i augusti.

Systemair har haft en synnerligen god utveckling sedan vi tog in aktien i portföljen för ett halvår sedan. Bolaget har en imponerande historik men blev kanske lite vildvuxet varför lönsamheten inte hängde med under en period. Nu ser vi hur den kommer tillbaka tack vare ett utomordentligt jobb från ledningen med vd Roland Kasper i spetsen. I ett längre perspektiv tror vi att ventilation kommer allt mer i fokus drivet av att miljö och energieffektivitet står högt på dagordningen samtidigt som coronapandemin belyser vikten av ett bra inomhusklimat. Systemair har historiskt växt kraftigt genom förvärv, något som lagts på is när lönsamhetsförbättring varit i fokus. Kanske kan förvärv komma åter på agendan när lönsamhetsförbättringen är exekverad? Miljövinkeln är intressant då ESG-favoriter åtnjuter en rejäl värderingspremie på börsen. Systemair har fortfarande en attraktiv värdering. Aktien steg med 32 procent i augusti.

”Aktien steg med 25 procent i augusti.”

Dometic har presterat starkt sedan botten i början av april och det är lätt att tycka att den procentuella kursuppgången känns hisnande. Värt att beakta är naturligtvis att kursutvecklingen dessförinnan var riktigt svag samt att aktien idag handlas ungefär på samma nivå som i början av året. Vår uppfattning är att marknaden för husbilar, som är Dometics viktigaste marknad, strukturellt har förbättrats. Vi tror inte att det rör sig om en kortsiktig coronaeffekt utan är av uppfattningen att marknaden beständigt har förbättrats. I ljuset av det kan man tycka att det motiverar ett högre värde på Dometic. Julistatistik från Tyskland och USA var exceptionellt starka och vi tror på rejält höjda vinstprognoser för Dometic framgent och i ljuset av det är aktien lågt värderad i absoluta tal och jämfört med sin egen historik. Aktien steg med 25 procent i augusti.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fokus: Nordic Waterproofing, Concentric och Systemair
Carnegie Småbolagsfond

Fokus: Nordic Waterproofing, Concentric och Systemair

Stockholmsbörsen avslutade året med en uppgång om 1,3 procent i december, småbolagsindex utvecklades starkare med en uppgång om 5,1 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,7 procent. Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing hade...

Carnegie Fonder 7 januari 2021
Nent slår sina ambitiösa mål
Carnegie Småbolagsfond

Nent slår sina ambitiösa mål

Stockholmsbörsen utvecklades mycket starkt med en uppgång om 11,4 procent i november, småbolagsindex utvecklades nästan lika starkt med en uppgång om 11,3 procent.  Carnegie Småbolagsfond ökade med 10,5 procent. Nent...

Viktor Henriksson 3 december 2020
Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 6,1 procent. Efter en längre tids optimism tog oron...

Viktor Henriksson 5 november 2020