Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Indien är en vinnare nästa decennium

Eftersom vi befinner oss i Indiens rapportsäsong, har fokus legat på utvecklingen för företagens vinster för andra kvartalet. Jämför med Kina är Indien och Indiska företag ett under av stabilitet.

Ekonomin tickar och går, även om förväntningarna på landets BNP tillväxt trimmats ned något till 5-6 procent per år. Indien påverkas också av stigande inflation globalt samt av att Fed under hösten genomfört kraftiga höjningar av ränteläget. Den indiska valutan har varit under press och centralbanken har tvingats att intervenera för att hålla kursen. Det är en källa till oro eftersom Indiens valutareserv inte är outtömlig.

Även Indien kommer behöva fortsätta att höja räntan, vilket dämpar tillväxtkraften och konsumtionen.

Vi är ändå mycket positiva till Indiens utsikter de kommande fem till tio åren. Konceptet ”China plus one” innebär att många globala företag kommer att behöva diversifiera leverantörskedjan, från Kina till Indien och Vietnam. Indien är ett av de länder som kommer att dra störst nytta av denna utveckling. Utländska direktinvesteringar till Indien kommer att öka. Samsung Electronics och Apple är två exempel på den trenden. Foxconn (Taiwan), har byggt en helt ny fabrik i södra Indien för att producera Iphones för Apple.

Företagen rapporterar överlag god vinstutveckling. Prognosen för helåret är en vinsttillväxt på över 20 procent. Bäst går det för bankerna som ser 15-20 procent ökad utlåning. Det högre ränteläget innebär också högre räntemarginal, de större privatägda bankerna ligger på över 4 procent i marginal.

Maruti Suzuki rapporterade mycket stark försäljning. Tack vare att råvarupriserna föll tillbaka och bättre kapacitetsutnyttjande, så har bolaget sett en klar marginalförbättring.

Även Bharti Airtel kom med en bra rapport. Ökad digitalisering innebär att genomsnittsintäkten per abonnent per månad stiger. Mahindra&Mahindra Finance, som finansierar fordon, såg mycket stark tillväxt i sin utlåning, drivet av efterfrågan för traktorer och Mahindras egna SUV-modeller. Samtidigt sjunker kreditförlusterna. Enda besvikelsen så här långt var Voltas som kom med en svag rapport, med lägre marginaler på grund av ökad konkurrens för luftkonditionering.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.