Stäng

”Indien drivs av konsumtion”

Indien är en av de stora vinnarna på ett lågt oljepris. Och under de närmaste fem åren kommer stora strukturella reformer att genomföras vilka kommer att gynna både tillväxten och näringslivet, skriver Carnegie Indienfonds förvaltare Gunnar Påhlson i sin helårskommentar.

Utveckling
Den indiska aktiemarknaden inledde året med mycket stark utveckling. Lägre oljepris och fallande inflation, framförallt för livsmedel, gav centralbanken möjlighet att inleda en period med räntesänkningar. Under året sänktes sedan räntan stegvis vid fyra tillfällen.

Lägre räntor kom dock inte konsumenterna till del förrän under hösten, eftersom bankerna dröjde med att sänka räntan mot kunderna. Konsekvensen av detta var också att återhämtningen för investeringar blev fördröjd.

Ett annat orosmoment under året var svagare utveckling för konsumtionen hos befolkningen på landsbygden. Lägre garanterade priser på spannmål och en sämre monsunsäsong bidrog till detta. It sektorn utvecklades svagt i Indien på grund av svagare efterfrågan från globala kunder.

Läkemedelbolagen påverkades negativt av amerikanska myndigheters skärpning av regelverket för tillverkning av kopior av läkemedel. Industribolagen såg ingen återhämtning i investeringar som väntat.

Bankerna tvingades under andra halvåret att öka reserveringarna för kreditförluster. De branscher som ändå utvecklades väl var konsumentkrediter, bilförsäljning, hälsovård och konsumentbolag med inriktning mot den urbana befolkningen.

Utbyggnad av infrastruktur för telekommunikation var ett annat område som växte. På makrofronten dominerade tre faktorer. Fed höjde räntan för första gången på åtta år, vilket gör det svårare för Indien att sänks sin ränta.

ina inledde en ny period med svagare valutautveckling. Detta påverkade även andra asiatiska valutor, varför även Indiens valuta sjönk i värde. Oljepriset föll för första gången på tio år under 40 dollar per fat. Opecs ambition att återta världsherraväldet över oljan innebär också att man kommer att öka produktionen, med fallande pris som följd. Indien är den enskilt största vinnaren på ett fallande oljepris i Asien.

Förvaltning
Fonden hade vid årsskiftet en relativt sett större exponering mot industribolag, biltillverkare och konsumentvaror. Fondens investeringar i energi- och teknologibolag utgjorde en relativt sett mindre andel av portföljen.

Fonden hade en fokuserad portfölj med få innehav och med exponering mot inhemsk konsumtion, infrastruktur och hälsovård. Under året investerade fonden i ett antal nya bolag. Pidilite Industries, Colgate Palmolive India, Bajaj Finance och läkemedelsbolaget Lupin köptes under våren.

Under hösten gjordes nyinvestering i Voltas, tillverkare av industriella kylanläggningar, i Havells som säljer elutrustning samt i LIC Housing Finance.

De av fondens kärninnehav som utvecklades bäst var; Bajaj Finance, innehav 4,8 procent av fonden, steg i värde med 73 procent under året. Apollo Hospital, innehav 5,5 procent av fonden, steg i värde med 30 procent under året. Bharti Infratel, innehav 4,6 procent av fonden, steg med 29 procent under året.

Cummins Diesel, innehav 7 procent av fonden, aktien steg med 19 procent under året. Asian Paint, innehav 6,1 procent av fonden, steg i värde med 18 procent.

De innehav som utvecklades sämre var; Tata Motors föll i värde med 20 procent, Axis Bank föll i värde med 9,9 procent och Prestige Estates som föll med 18,6 procent.Fonden steg i värde med 5,0 procent under året, uttryckt i kronor. Den indiska valutan steg i värde med 2,5 procent, vilket bidrog positivt till avkastningen.

Derivathandel m m
Fonden har under perioden inte handlat med derivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 31 december var 0 kr. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden till 96,1 procent investerad i aktier. Resterande 3,9 procent utgjordes av likvida medel. Innehaven är koncentrerade till 28 innehav.

Framtidsutsikter
På kort sikt kan även Indien ha en del motvind framöver. På längre sikt och med lite tålamod är det lättare att vara optimist. Indien drivs av inhemsk konsumtion till stor del.

Under de närmaste fem åren kommer stora strukturella reformer att genomföras vilka kommer att gynna både tillväxten och näringslivet. Indien gynnas av lägre råvarupriser. Lägre oljepris ger lägre inflation.

Om läget i Kina stabiliseras och Fed inte höjer räntan, kan centralbanken sänka räntan ytterligare. På sikt ser vi en cyklisk återhämtning av vinsterna i näringslivet. Försäljningen har inte tagit fart ännu men lönsamheten förbättras tack vare att lägre råvarupriser ger lägre produktionskostnad.

Många bolag i Indien är också exportörer av tjänster och varor och gynnas därför av en stark dollar.

Mer om fonden

Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Starka indiska banker
Carnegie Indienfond

Starka indiska banker

Carnegie Indienfond steg 8,2 procent i mars. Precis tillbaka från en vecka i Mumbai, med nitton företagsmöten, kan jag konstatera att finanssektorn ser mest intressant ut just nu. Privata banker...

Gunnar Påhlson 4 april 2019
Indiska bolag i en klass för sig

Indiska bolag i en klass för sig

Äntligen regnar det i Indien och en bra monsunsäsong har många fördelar, skriver förvaltaren Gunnar Påhlson i sin månadsrapport. Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas mycket starkt i juli och...

Gunnar Påhlson 1 augusti 2016