Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Indien – Utsikter 2023

Den indiska ekonomin tuffar på i god takt. Det finns många strukturella drivkrafter som över tid kommer att bidra till att skapa tillväxt i Indiens ekonomi.

Här är sju anledningar till att vara positiv på Indien:

  1. Global recession innebär lägre olje- och råvarupriser, vilket gynnar Indisk ekonomi.
  2. Indisk ekonomi kommer att klara sig bättre än västvärlden tack vare inhemsk efterfrågan. Högre skatteintäkter ger staten möjlighet att öka investeringar i infrastrukturprojekt.
  3. Inflationen avtar i Indien, vilket gör att räntan toppar tidigare än i USA
  4. Även om vi kommer att få leva med höga räntor globalt under en längre tid, så har Indien möjlighet att kontrollera inflationen, (och därmed inhemsk räntenivå), genom att anpassa bränslepriserna, (läs subventioner).
  5. Stark regering med förutsägbar ekonomisk policy, (till skillnad från Kina).
  6. Starka och stabila inflöden i aktier från lokala investerare, försäkringsbolag och aktiefonder.
  7. Indiens banksystem är igenom kreditcykeln och har därför möjlighet att hjälpa till att driva investeringar och tillväxt genom ökad utlåning. Även de statliga bankerna har nu kreditförlusterna under kontroll. Denna faktor ska inte underskattas. (Jämför med Kina där en kreditåtstramning lett till svag tillväxt)

På kort sikt ska vi dock vara på det klara med att Indien framstår som en högt värderad marknad, speciellt i jämförelse med Kina.

Den indiska ekonomins framgångar med välskötta lönsamma företag är i hög grad inprisade. Kinas börs däremot var till följd av en rad policymisstag av regeringen, helt utbombad i november. Eftersom allting är relativt, och värderingsgapet mellan Kina och Indien är på rekordhög nivå, så lämnar internationella investerare nu Indien för att söka lyckan i Kina. På lite längre sikt är jag dock övertygad om att det är Indien som är vinnaren.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.