Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Indiska bolag levererar strukturell tillväxt

Mars blev ännu en stökig månad på finansmarknaderna. Tre amerikanska banker föll kraftigt i värde, och läget förvärrades när även storbanken Credit Suisse fick problem med kreditvärdigheten. Inget av detta har direkt bäring på de indiska bolagens affärer, men det påverkade riskviljan negativt hos investerarna. Ett annat orosmoln var, givet fortsatt hög global inflation, hur Fed skulle välja att agera mitt i den bankturbulens som uppstod. Fed valde att garantera insättarnas kapital i bankerna och höjde sedan räntan med 0,25 procent, vilket får anses vara en godtagbar kompromiss.

Den indiska marknaden är en av de mest intressanta marknaderna i Asien att investera i på lite längre sikt. Indien har potential att leverera hög strukturellt driven tillväxt de kommande tio åren. Indiska företag är generellt mycket välskötta med fokus på lönsamhet. De har ofta en avkastning på eget kapital som överstiger 20 procent. I fonden har vi ett flertal bolag som har kapacitet att dubbla sin affär över fem år. Rent matematiskt krävs det en tillväxt i försäljningen på 15 procent per år för att nå detta mål, vilket inte är ovanligt i Indien. Bolag med strukturell tillväxt som växer år efter år kallas för ”compounders”. De är normalt sett mindre konjunkturkänsliga och mindre beroende av globala trender.

Några exempel på compounders i fonden är:

Hdfc Bank, Indien största och mest välskötta privatägda bank. Utlåningen växer med 20 procent per år med hög lönsamhet och små kreditförluster.

Bajaj Finance, ledande finansbolag för konsumentkrediter för allt från motorcyklar till vitvaror och resor. Affären växer med över 20 procent per år med hög lönsamhet.

Ultratech Cement, Indiens största tillverkare av cement med en marknadsandel på 30 procent. Stora investeringar i infrastruktur innebär strukturell tillväxt över tid.

Asian Paint, Indiens ledande tillverkare av husfärg med en marknadsandel över 50 procent ger dem en bruttomarginal på 40 procent. Försäljningen stiger med 15-20 procent per år.

Maruti Suzuki, Indiens ledande tillverkare av mindre personbilar med en marknadsandel på 42 procent. Ökad disponibel inkomst för medelklassen skapar en tillväxt i försäljningen på 20-25 procent med en ebitda marginal på 10 procent, vilket är bra för en biltillverkare.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.