Stäng
Språk
Meny

Industrivärden lockar med dubblad rabatt

Börsuppgången, eller återhämtningen, från januari fortsatte in i februari som även den blev en positiv månad med en Stockholmsbörs som steg ett par procent.

Simon Blecher förvaltar – och sparar i – Carnegie Sverigefond.

Lika kraftig som nedgången var i november-december, nästan lika kraftig är årets uppgång varför vi lite är tillbaka på ruta ett. Detta trots att konjunktursignalerna för såväl Europa som Asien ser en smula sämre ut.

Carnegie Sverigefond steg 2,0 procent i februari och är upp 10,3 procent hittills i år.

Bolagens rapporter fortsatte att strömma in och tolkningen är att lönsamheten är god, konjunkturen hyfsad och att vi går in i en något tuffare (läs sämre) period, men ändå på en hög nivå. Därmed är det svårt att tro att vinsterna är på väg att packa ihop globalt sett, även om de kanske inte ökar så mycket från nuvarande nivåer.

Det ser ut att bli en lösning av handelskonflikten mellan USA och Kina (i alla fall tolkar marknaden det så), liksom en framflyttning av Storbritanniens utträde ur EU. Dessa saker i kombination med en allmän FOMO-känsla (”fear of missing out”) på aktiemarknaden har drivit på börsen uppåt.

Securitas föll ganska kraftigt på sin rapport då kassaflödet var sämre än väntat och ett stort program lanserades för att på sikt höja marginalen i USA. Vi tycker det öppnade ett köptillfälle då det är lätt att se detta stabila bolag tjäna drygt 10 kronor per aktie i år, vilket innebär att Securitas handlas till 14,5 gånger vinsten, trots att bolaget är betydligt mer stabilt och konjunkturokänsligt än övriga marknaden, som faktiskt handlas högre (!).

Industrivärdens rabatt har plötsligt gått från 8-9 procent till det dubbla, vilket förmodligen beror på besvikelsen i portföljbolagens utdelningsförslag i kombination med avsaknaden av större strukturgrepp i portföljen. Det gäller att komma ihåg att pengarna finns kvar även om de inte delas ut och att de har en attraktiv portfölj. Vi ökade därför innehavet en smula.

Månadens förlorare blev förstås Swedbank. Vi ser väldigt allvarligt på det som hänt och är därför mycket positiva till att Swedbank tillsatt en extern utredning, vilket vi också har framfört till bolaget.

Mer om fonden

Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökar i ständigt missförstådda Skanska
Carnegie Sverigefond

Ökar i ständigt missförstådda Skanska

Nu börjar konjunkturen bli allt sämre. Tyska siffror har varit dåliga i flera månader och fortsätter att förvärras, de svenska hänger också på och mot slutet av månaden visade även...

Simon Blecher 4 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Marknaden missar Electrolux potential
Carnegie Sverigefond

Marknaden missar Electrolux potential

Augusti vimlade av negativa konjunktursignaler, särskilt från Tyskland och Kina, och de sedvanliga hårda orden mellan Kina och USA liksom allmän Brexitoro och därtill ett evinnerligt tjat om yieldkurvor. För...

Simon Blecher 6 september 2019