Stäng
Språk
Meny

Inflationshot tvingar Fed att agera

Inflationen i USA har stigit till över 4 procent. I EU är inflationen 4,5 procent. Höga råvarupriser, stigande olje- och gas priser ger högre energinota för industrier och hushåll. Logistikproblem med leveranser av produktion outsourcad till Asien, samt det faktum att fraktpriserna för en container stigit från 2000 dollar till 9000 dollar, bidrar också till globalt högre prisnivå. Matpriserna förväntas stiga ytterligare när transportkostnaden är högre. Dessutom är livsmedelsproduktionen beroende av bland annat gödningsmedel för att bibehålla önskad produktivitet. Gödningsmedel har ett betydande beroende av naturgas i produktionsprocessen. Kina och Ryssland har nyligen minskat exporten av potash som ingår i gödningsmedel, vilket inte förbättrar läget.

Fed meddelade att man vill minska stödköpen av obligationer i en snabbare takt än tidigare aviserat. Anledningen är solklar. Ju snarare man blir klar med nedtrappningen av obligationsköpen, desto snarare kan man påbörja en normalisering av ränteläget, vilket nu framstår som oundvikligt givet utvecklingen för inflationen.

Efter partikongressen i november har Xi Jinping befäst sin maktposition genom att bli utsedd till ”core leader”, vilket lyfter honom till samma nivå som Mao Zedong och Deng Xiaoping.

Hårdare regleringar för ett antal branscher har inte bidragit till att öka investeringsviljan i Kina. Ökad osäkerhet vad gäller förutsättningarna för det privata näringslivet har lett till lägre värdering för kinesiska bolag, som nu rent tekniskt ser ut att vara översålda och därmed billiga.

Xi´s korståg fortsätter dock. Nyligen mot spelbolagen i Macau. Detta drabbar dock inte fonden eftersom vi inte investerar i gambling. Man vill även tvinga Didi, Kinas Uber, att avnoteras från Nasdaq.
Det scenario som kan inträffa nästa år är att Kina bestämmer sig för att stimulera sin ekonomi för att hindra tillväxten från att sjunka för lågt. Man behöver uppnå en BNP tillväxt på 5 procent för att uppnå sina långsiktiga mål. När både investeringar, husförsäljning och privat konsumtion sjunker samtidigt blir det en utmaning för regeringen. Detta talar för att man kommer att stimulera framöver.

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Kinas ekonomi har gått i baklås
Carnegie Asia

Kinas ekonomi har gått i baklås

Kinas ekonomi saktar in betänkligt. Tillväxten nu ligger under 4%. Målet är 5,5%. Kinas hårda linje mot Covid-19, med en nollvision för spridning av viruset, innebär att flera stora städer...

Gunnar Påhlson 5 maj 2022
Geopolitiskt rävspel ger börsutveckling med tvära kast i Asien
Carnegie Asia

Geopolitiskt rävspel ger börsutveckling med tvära kast i Asien

Den senaste månaden kännetecknas av mycket stora svängningar, även i Asien. Rysslands krig mot Ukraina, stigande oljepris och högre inflation innebär att förväntningar och prognoser skruvas om. Fed höjde räntan...

Gunnar Påhlson 5 april 2022
Lågt värderade bolag i Sydostasien är defensiva
Carnegie Asia

Lågt värderade bolag i Sydostasien är defensiva

Den senaste månaden har nyhetsflödet i marknaden, även för Asien, helt dominerats av konflikten mellan Ryssland och Ukraina som under den senaste veckan har eskalerat till fullskaligt krig efter Rysslands...

Gunnar Påhlson 7 mars 2022