Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie SPAR Balanserad, Carnegie SPAR Global

Inflationssiffrorna för februari överraskade på uppsidan

Efter en stark start på året fick vi se en blandad utveckling på världens aktiemarknader under februari. Den svenska börsen steg något men den amerikanska utvecklades svagt. Inflationssiffrorna för februari överraskade generellt på uppsidan och räntorna steg betydligt. Investerare räknar nu med ytterligare räntehöjningar från centralbankerna. Marknaden förväntar sig att Federal Reserve kommer att höja räntan till 5,4 procent.

I den globala delen av portföljen var det defensiva bolag som utvecklades bäst under månaden. Läkemedelssektorn hade en svag period. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Deutsche Telekom (+3,7%), Schneider Electric (+2,6%), Apple (+2,3%) och Unilever (+2,2%). Sämst utvecklades Blackrock (-9,2%), Alphabet (-9%) och Pfizer (-8%).

Under månaden investerade vi i ett nytt innehav, det nederländska ASML. Bolaget tillverkar litografisk utrustning som används för att producera de mest avancerade halvledarna. Ett stort tekniskt försprång gör att ASML har en stark marknadsposition när det gäller de mest avancerade maskinerna, vilket även är produkter som uppvisar en god tillväxt. Bolaget har goda förutsättningar att kunna leverera en god lönsamhet under många år framöver.

I den svenska delen av portföljen var det många av de lite större bolagen som utvecklades väl under månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var Sweco (+9%), Alfa Laval (+5,5%) och SEB (+4%). Sämst utvecklades Electrolux (-14%), Annehem (-9%) och Ox2 (-8%).

Sweco levererade ett starkt resultat för det fjärde kvartalet. Bolaget uppvisar god organisk tillväxt i sju av åtta affärsområden och dessutom med förbättrade marginaler. De fortsätter att genomföra omfattande företagsförvärv och kommunicerade även en höjd utdelning på 2,7 sek. Sweco är ett kvalitetsbolag med goda tillväxtmöjligheter och med en stark ESG-profil.

Electrolux utvecklades svagt under månaden. Bolaget kommunicerade ett svagare resultat än vad marknaden hade förväntat sig, trots att de redan vinstvarnat i januari. Electrolux har initierat ett kostnadsbesparingsprogram och det viktigaste är att de får ordning på lönsamheten på den nordamerikanska marknaden. Aktien är fundamentalt billig. Ledningen måste dock börja leverera på uppsatta planer.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.