Stäng
Språk
Meny

Intressant investeringsmiljö för den långsiktige

Starka Q3 rapporter överskuggades till viss del av hög aktivitet i primärmarknaden, inflationseffekter som befaras mer bestående än tidigare och nya mutationer av Covid-19 som påverkar riskaptiten. En kombination av faktorer som gör att volatiliteten stiger och riskaptiten svänger. I förlängningen skapas en gynnsam och intressant investeringsmiljö för den långsiktige när prisrörelser speglar kortsiktig marknadsdynamik snarare än underliggande kreditrisk och kan man med rätt kreditanalys vara förberedd finns tydlig uppsida.

Vi minskade initialt under november vårt innehav i ICE Group genom att sälja av obligationen med förfall 2022 när den blev för dyr sett till fondens underliggande avkastningsmål. Mot slutet av månaden överraskade bolaget med Q3 rapport innehållandes uppdaterade mål med högre tillväxtambitioner och därtill en ambition ordna upp den något komplicerad kapitalstrukturen. Sammantaget betyder satsningen att bolaget ser ett behov av 2,5 miljarder i nytt kapital innan man når break-even. Nyheterna fick aktien att halveras och obligationerna tappade 3–7%, något överilad reaktion kan tyckas. Bolaget är den tredje största operatören i Norge med uttryckligt stöd från staten, har en marknadsandel på drygt 10% (mål om 20%) och ett rikstäckande nät man satsat 5–10 miljarder på att bygga och en total skuld om 3–5 miljarder. Oligopolistisk marknad och defensivt belånade infrastrukturtillgångar gör att vi även under modesta antaganden ser kreditrisken som attraktiv. Bolagets obligationer med 1,5år till förfall handlas till +900bps, i vår värld omotiverat högt och vi valde därför att öka innehavet igen mot slutet av månaden.

Den förhöjda volatiliteten orsakat av Omikron och hög aktivitet i emissionsmarknaden gör att en något högre kassabalans kommer väl till hands samtidigt som vi tillåts vara selektiva. Vi ser fortsatt positivt på nordisk kreditmarknad och är på kort- och medellång sikt optimistiska om att kunna skapa en viss överavkastning från bolagsspecifika faktorer utöver löpande kuponger, för att på längre sikt ha en förväntansbild mer i linje med underliggande förräntningstakt i portföljen.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022