Stäng
Språk
Meny

Intressant resa mot högre rating

De globala marknaderna karaktäriseras fortsatt av växelvis eskalering/deskalering av handelskriget, en Brexit som alltjämt skjuts på tiden, oroligheter i Mellanöstern som fått oljepriset att kraftigt fluktuera och indikationer om vikande konjunkturer. Trots osäkerhet var riskaptiten överlag fortsatt god under september månad. Att centralbankerna därtill signalerar expansiv policy ger ytterligare stöd åt tillgångspriser.

Trots att sommarens brist på emissioner redan drivit tillgångspriser högt fortsätter efterfrågan på nyemissioner att driva kreditmarginalerna lägre och priserna än högre. Årets starka utveckling har drivit marginalerna tillbaka till samma nivå som innan korrigeringen förra hösten. Det goda sentimentet har speciellt gynnat primärmarknaden då bolag som Vostok, ZetaDisplay och European Energy har emitterat under månaden.

Även Offentliga Hus emitterade efter att ha annonserat ambitioner om en investment grade rating inom två år, en intressant resa som vi vill vara med på. I andrahandsmarknaden har vi varit aktiva i namn som namn som Zengun, Bayport och Bellman.

Även om de globala marknaderna svänger i takt med Trumps twittrande fortsätter de underliggande bolagens utveckling att vara det som påverkar fonden långsiktigt. Under månaden har fondens utveckling präglats av starkt sentiment där både shipping och oljerelaterat har utvecklats bra mot bakgrund av ett, om än temporärt, högre oljepris.

Den positiva utvecklingen har delvis hämmats av volatilitet i ett fåtal innehav. Carnegie High Yield Select steg under månaden med 0,27 procent och är därmed upp 6,15 procent för året 2019.

Den starka utvecklingen under 2019 i kombination med ett antal geopolitiska risker gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj framåt. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning och således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.

 

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Starka rapporter och ökat innehav
Carnegie High Yield Select

Starka rapporter och ökat innehav

Under början av augusti fortsatte semesterlunket att spegla aktiviteten på marknaderna vilket i kombination med god riskaptit och starka fondflöden givit stöd åt fortsatt stigande tillgångspriser i jakt på avkastning....

Niklas Edman, Maria Andersson 9 september 2019
En fortsatt stark marknad
Carnegie High Yield Select

En fortsatt stark marknad

Det starka risksentimentet kvarstod under juli backat av både positiva fondflöden, brist på primärtransaktioner och en relativt lugn månad vad gäller geopolitiska event. Vapenvilan i handelsspänningarna upprätthölls tillfälligt och centralbankerna...

Maria Andersson 6 augusti 2019