Stäng
Språk
Meny

Intressant struktur i Securitas

Trots fortsatta makrosignaler om konjunkturavmattning, i synnerhet i Europa, och därtill några vinstvarningar som pekar i samma riktning steg aktiemarknaderna överlag i september. Samtidigt drog sig räntorna något uppåt medan kreditspreadarna stod sig relativt stabila.

Den svenska ekonomin verkar inte klara sig undan heller, vilket fått den redan svaga svenska kronan att fortsätta tappa mot i stort sett alla valutor. Fonden steg i september med 1,6 procent, vilket innebär att uppgången hittills i år uppgår till 19,7 procent.

John Strömgren förvaltar femstjärniga Carnegie Strategifond sedan 1996.

Någon större förändring i portföljkonstruktionens tillgångsallokering har inte ägt rum utan aktieandelen ligger kvar på cirka 60 procent.

På aktiesidan har vi minskat något i Dometic samt Epiroc och SKF efter uppgångar. Istället har vi ökat i Skanska och Essity. Därtill har Securitas tagits in som ett nytt innehav i portföljen. Sammantaget har förändringarna bidragit till att aktieportföljen blivit något mer defensiv i jämförelse med tidigare.

Securitas är som sagt ett nytt innehav. Bolaget tillhandahåller bevakningstjänster. Marknaden för traditionell bevakning visar en relativt begränsad tillväxt medan marknaden för digitala tjänster växer med i en hög takt, och med högre lönsamhet.

Securitas har under de senaste åren investerat i nya tekniska bevakningslösningar vilket påverkat lönsamheten negativt. I takt med att efterfrågan på digitala bevakningssystem ökar kommer förväntas investeringarna bära frukt och leda till en högre lönsamhet.

Strukturen i bolaget kan även komma att förändras, till exempel är de geografiska synergierna inte helt uppenbara. Skuldsättningen är inte utmanade givet den relativt stabila lönsamheten och direktavkastningen är knappt 4 procent.

På obligationssidan har vi har köpt Offentliga Hus, European Energy och ICE Group, vilket har finansierats genom att vi sålt delar av innehavet i Örsted (Dong). Offentliga Hus har annonserat att man ämnar uppnå Investment Grade rating inom 2år (nuvarande BB-), vilket är ambitiöst men kan innebära en god värdeutveckling för obligationerna.

ICE Group är den tredje teleoperatören i Norge där regeringen uttalat att den vill se tre aktörer för att bryta det monopol som Telia och Telenor haft. European Energy utvecklar och bygger sol- och vindkraftsparker främst för att sälja vidare, men har även en mindre del i egen balansräkning. Fonden har ett innehav i bolaget sedan tidigare.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden
Carnegie Strategifond

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden

Beaktat den stora mängd negativa nyheter som värdepappersmarknaderna matades med under augusti måste den begränsade nedgången på Stockholmsbörsen, -1,2 procent, ses som ett styrketecken även om den fick viss hjälp...

John Strömgren 3 september 2019
Attraktiva banker
Carnegie Strategifond

Attraktiva banker

Ekonomisk statistik visar nu att tillväxten mattas av påtagligt även om USA ångar på. Preliminära BNP-siffror pekar på att den svenska ekonomin krympte under årets andra kvartal. Bolagens halvårsrapporter innehöll...

John Strömgren 6 augusti 2019