Stäng
Språk
Meny

Intressanta trender

Februari månad har dominerats av Putins fruktansvärda invasion av Ukraina med stora mänskliga lidanden. Carnegie Listed Private Equity har inga ryska innehav eller kopplingar och påverkas endast indirekt. Inledningen på börsåret har varit volatilt, men fonden har som vid tidigare perioder med marknadsturbulens hållit emot väl.

Bäst utveckling under månaden hade Brookfield Renewable, Berkshire Hathaway, Ares Management, Softbank, Princess och HG Capital. Vår förvaltningsansats att fokusera på relativt stora kvalitetsbolag med lång historik av god avkastning fungerar väl. Våra tio största innehav har i år noterat en nedgång på 2,0% och över tio år haft en genomsnittlig årsavkastning på 24,7%.

Vi kan notera intressanta trender efter omfattande kommunikation i samband med publicerade årsrapporter. Tilläggsförvärv har länge varit ett verktyg för att öka tillväxten i underliggande portföljbolag. På senare tid ser vi en hel del förvärv också bland Private Equity-bolagen själva då man köper mindre PE-bolag. En annan intressant trend är satsningar på ökad andel permanent kapital, t ex genom köp av försäkringsbolag där kassan, floaten, kan investeras långsiktigt på samma sätt som Berkshire Hathaway. Diversifieringen ökar med satsningar inom framtidsbranscher som till exempel ”clean energy”. Man gör stora satsningar inom ESG. Ökad geografisk spridning är också påtaglig med exempel som Japan, Indien och Latinamerika.

Trots leveransproblem för många av de underliggande portföljbolagen var 2021 ett rekordår för flera av innehaven. Förvaltat kapital, avkastning och portföljbolagens vinstutveckling har ökat betydligt. Utvecklingen innebär att bolagen har starka balansräkningar och för fondbolagen redovisas höga nivåer av innestående vinstdelning. Den minskade riskaptiten på aktiemarknaderna har lett till att innehavens starka rapporter inte resulterat i högre aktiekurser och vi bedömer många av innehaven som attraktivt värderade. Även analytiker som följer bolagen har höjt riktkurser och vinstförväntningar. Rådande marknadsförhållanden kan dock innebära att en period med ökat fokus på förvärv av bolag i stället för avyttringar. Vi ser positivt på förutsättningarna för private equitys och dess aktiva ägarmodell att fortsätta leverera hög långsiktig värdetillväxt.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Infrastruktur och life science bästa branscher under första halvåret
Carnegie Listed Private Equity

Infrastruktur och life science bästa branscher under första halvåret

Första halvåret kan nu summeras med stora nedgångar på världens aktiemarknader och det amerikanska aktieindexet S&P 500 noterade den största halvårsnedgången på 50 år. Carnegie Listed Private Equity har i...

Tom Berggren 6 juli 2022
Låga värderingar och återköp
Carnegie Listed Private Equity

Låga värderingar och återköp

Carnegie Listed Private Equity levererade en svagt positiv värdeutveckling på 0,1% i maj. Bäst under månaden var Syncona, HBM Healthcare, Apollo, Blackstone, Aurelis och KKR med uppgångar mellan 20% och...

Tom Berggren 3 juni 2022
Berkshire investerar stort
Carnegie Listed Private Equity

Berkshire investerar stort

April blev trots relativt starka kvartalsrapporter en svag börsmånad med stora nedgångar på världens börser. Den amerikanska börsen uppvisade den svagaste aprilmånaden på över 50 år. Även Carnegie Listed Private...

Tom Berggren 5 maj 2022