Stäng
Språk
Meny

Investerat i ett antal nya namn

December startade liksom november slutade relativt svagt drivet av oro för Omikron och dess följder. Den oron förbyttes dock till mer positiva tongångar när rapporter pekade på att Omikron verkar leda till relativt milda symptom. Efter sentimentsskiftet så har det varit en väldigt lugn månad med låg aktivitet på primärmarknaden och en relativt avvaktande sekundärmarknad. Givet den låga aktivitet i primärmarknaden var det i slutet av månaden ont om material och kreditmarginalerna gick ihop något.

Fonden har under månaden investerat i ett antal nya namn till följd av att fonden växt. Midsummer är ett svenskt bolag som startade sin verksamhet genom att sälja maskiner för solcellsproduktion men har nu utökat till att också sälja solceller direkt till företag och privatpersoner. Bolaget har stora tillväxtambitioner med en ny fabrik i Italien och vi räknar med att de kommer vilja att refinansiera obligationslånet inom en relativt snar framtid. Genom investeringen i Bayport har fonden gjort sin första investering i en social obligation. Bolaget arbetar med mikrokrediter i Afrika och Sydamerika. En tredje investering var i Yrkesakademin där vi först investerade i deras utestående obligation efter att de meddelat att den skulle refinansieras med en hållbarhetslänkad obligation. De är verksamma inom utbildning och matchningstjänster och strävar efter att hjälpa människor att få arbete vilket också reflekteras i obligationens hållbarhetsmål om minst 70% av kursdeltagare ska få anställning inom 90 dagar efter kursslut. Genom att först investera i den utestående obligationen lyckades vi få en värdeökning på 2% på mindre än två veckor på den investeringen samtidigt som den nya betalar bra.

Den underliggande avkastningen i portföljen låg per månadsskiftet på ca 6%. Givet att fondstorleken fortsätter att växa kan den underliggande avkastningen minska något till cirka 5% när vi breddar portföljen med mer likvida innehav men vi ser fortsatt många hållbara bolag som betalar väldigt bra i förhållande till sin kreditrisk.

Avslutningsvis vill vi i förvaltningsteamet tacka för förtroendet och ser fram emot ett nytt förvaltningsår tillsammans med alla investerare.

Mer om fonden

Carnegie High Yield 3 SEK

Carnegie High Yield är en kreditfond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, med fokus på Norden och norra Europa. ”Vi väljer alltid bolag vi tror på långsiktigt. Oftast för...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter
Carnegie High Yield

Fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter

Under månaden har marknadsräntorna fortsatt uppåt och Riksbanken gjorde en ordentlig kovändning och slog till med en höjning av reporäntan redan nu (att jämföra med deras budskap om tidigast 2024...

Gustav Ekhagen 5 maj 2022
Viss återhämtning för risktillgångar
Carnegie High Yield

Viss återhämtning för risktillgångar

Den tragiska utvecklingen i Ukraina är fortsatt i fokus men bakom det humanitära lidandet försöker marknaden leta efter minsta tecken på deskalering vilket lett till viss återhämtning för risktillgångar under...

Gustav Ekhagen 5 april 2022
En ny generation tar plats

En ny generation tar plats

36 miljarder. Så mycket förvaltar Carnegie Fonder i räntefonder idag och i takt med att kapitalet växer utökas också ränteteamet med förvaltarna Daniel Gustafsson och Gustav Ekhagen. Sedan 2016 har...

Kristina Flintull 11 januari 2022