Stäng
Språk
Meny

Investering i kritisk internet-infrastruktur

De största vinnarna var de tre järnvägarna Norfolk Southern, Union Pacific och Canadian National Railway. De största förlorarna Encompass Health, T-Mobile och Exeo Group.

Jag nämnde Bidens infrastruktursatsning i föregående månadsbrev. Biden har fortfarande inte lyckats få igenom det. Det ”hårda” infrastrukturprogrammet, som inkluderar t.ex. broar och vägar, kvarstår oförändrat men Biden har tvingats minska omfattningen på det ”mjuka” programmet. Det som exkluderats är två års gratis högskolestudier, sänkta medicinpriser och betald familjeledighet. Vad som är positivt är att det fortfarande finns kvar 555 miljarder dollar i satsningar på att minska klimatförändringarna, bland annat genom elbilssubventioner. Vi vet inte hur det kommer sluta, men tror att det ”hårda” paketet har goda möjligheter att bli verklighet. Men, som jag nämnde förra månaden, det är inte särskilt stort om man jämför med det privata kapitalet som investeras.

Vi har gjort en ny investering, Verisign. Det är ett amerikanskt bolag som driver kritisk internet-infrastruktur, där de viktigaste är domännamsregister och två av internets 13 rotnamnservrar. Det är Verisign som ansvarar för registret av toppdomänerna .com, .net, .edu och .gov. Verisign har servrar på mer än 100 olika platser på jorden och hanterar mer än 215 miljarder förfrågningar dagligen. Varje gång du skriver in en internetadress med .com på slutet så styrs du rätt av Verisign. De har ett avtalsbaserat monopol på att hantera domänerna och domännamnsägare betalar dem ungefär 8 dollar per år för att sköta det. Som de flesta monopol, är det en fantastisk affärsmodell. För varje dollar försäljning blir ungefär 50 cent fritt kassaflöde, pengar som de ger tillbaka till oss aktieägare genom återköp.

Mer om fonden

Fler artiklar

Nytillskott inom energi bland de bäst avkastande innehaven
Carnegie Listed Infrastructure

Nytillskott inom energi bland de bäst avkastande innehaven

Efter ett tufft första halvår vände marknaderna under juli som blev en väldigt stark månad för aktier. Förväntningar på att inflation kan ha toppat i kombination med risk för svagare...

Emanuel Furubo 9 augusti 2022
Ett antal portföljförändringar under månaden
Carnegie Listed Infrastructure

Ett antal portföljförändringar under månaden

Juni blev en svag aktiemånad, med stora och breda fall på världens börser. Oron över fortsatta höga inflationssiffror, räntehöjningar och risk för att en global recession drev ned riskviljan. På...

Emanuel Furubo 5 juli 2022
Bra bidrag från elbolag och sjukvårdsfastigheter
Carnegie Listed Infrastructure

Bra bidrag från elbolag och sjukvårdsfastigheter

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 7 juni 2022