Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Investeringar i förnybar energi accelererar

En positiv utveckling för globala aktier under månaden innebar att första halvåret slutade på en tvåsiffrig uppgång för MSCI:s världsindex. Fokus har flyttats från recessionsrädsla till AI-hype och värderingsskillnaden mellan tekniktunga Nasdaq och bredare S&P 500 har nått den högsta nivån på tio år sett till vinstmultipeln P/E.

Infrastruktur som segment har bjudit på mer modesta uppgångar, men Carnegie Listed Infrastructures fokus på hållbar infrastruktur har gett relativt sett högre avkastning både under månaden och under året. Fondens exponering mot förnybar energi har bidragit positivt samtidigt som sektorn har enormt mycket tillväxt kvar att hämta hem. Kraftbolaget Örsted meddelade att man utökar de årliga investeringarna samt förväntar sig ökad lönsamhet. Goda nyheter som togs väl emot och visar att investeringsmöjligheterna är stora även i nuvarande miljö med högre räntor och inflation. Brookfield Renewable passade på att köpa förnybara tillgångar av Duke Energy för 2,8 miljarder USD.

Digital infrastruktur som datacenter gick också starkt och fonden tog även in ett nytt innehav i sektorn, singaporianska Keppel DC. Bolaget har en intressant exponering med ungefär hälften av intäkterna i Singapore och resten globalt, en uthyrningsgrad på 98,5 procent och längden på hyreskontrakten är i snitt 8,2 år. Dessutom till en attraktiv värdering och 4,5 procent i direktavkastning.

Clean Harbors, med fokus på hantering av farligt avfall, är den aktie i fonden som gått bäst under månaden och har nu stigit över 90 procent sedan fonden först köpte in bolaget för ganska precis ett år sedan. Trots detta handlas aktien med en värderingsrabatt på 30 procent gentemot sektorkollegorna. Utöver infrastrukturtillgångarna som krävs för att driva verksamheten är den också komplex och specialiserad vilket ger höga inträdesbarriärer. Vi tror fortsatt att det finns stor potential i bolaget.

Sedan fonden bytte förvaltare förra våren har ungefär hälften av portföljen roterats. Det vi konstaterar är att dessa förändringar har på totalen varit väldigt lyckosamma och bidragit med god avkastning senaste 12 månaderna. Vi har nu en attraktivt värderad, balanserad portfölj över samhällskritiska infrastrukturområden som förnybar energi, eldistribution, vatten- och avfallshantering, hållbar transport och digital kommunikation.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. Började på OPM 2015 och kom sedan till Carnegie Fonder 2021 i samband med förvärvet av OPM. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Listed Private Equity, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.