Stäng

Investeringar i SKF och Stenvalvet

Även juni blev en stark månad för företagskrediter och när vi summerar första halvåret 2020 kan vi konstatera att vi upplevt osedvanligt stora rörelser under perioden. Osäkerheten kring effekterna av spridningen av corona var naturligtvis en viktig faktor, men därutöver såg vi en sällan skådad likviditetsstress i marknaden under mars månad.

Även om återhämtningen har gått snabbt sedan dess blev det en påminnelse om att likviditeten i den del av marknaden som hanterar företagsobligationer har sina begränsningar samtidigt som handeln med stat-, kommun och bostadsobligationer fungerade väl även under den mest ansträngda perioden.

Precis efter juni månads utgång meddelade Riksbanken att man utökar de penningpolitiska stimulanserna till att även inkludera företagsobligationer och att köpen förväntas starta i september. Styrräntan lämnades samtidigt oförändrad.

Fönstret för primärtransaktioner var öppet även under juni och vi har varit med på ett par transaktioner för Carnegie Likviditetsfonds räkning. Välkända och anrika industriföretaget SKF kom med obligationer utgivna i svenska kronor med såväl fast och rörlig ränta, båda med en löptid om fyra år. Likviditetsfonden investerade i den med rörlig ränta och för denna fick bolaget betala Stibor +100. Marknaden har fortsatt starkt efter att emissionen genomfördes i början på månaden och vi tycker att det var en rimlig nivå för en emittent som dessutom inte är så frekvent i SEK-marknaden. SKF har kreditbetyget Baa1 från Moodys vilket motsvarar BBB+ på skalan från Standard & Poor’s.

Vi var under månaden även med i en emission av fastighetsbolaget Stenvalvet som betalade Stibor +165 för en ny treårig obligation som har kreditbetyget BBB från kreditratingsinstitutet Nordic Credit Rating (NCR). Utöver aktiviteten i primärmarknaden har vi även köpt en del i andrahandsmarknaden samt rullat vidare en del obligationer som närmat sig förfall. Sett till utvecklingen för juni så gynnades fonden av fortsatt tightare kreditmarginaler och fonden gick upp med 0,37 procent under månaden.

”Sett till utvecklingen för juni så gynnades fonden av fortsatt tightare kreditmarginaler och fonden gick upp med 0,37 procent under månaden.”

Carnegie Likviditetsfond erbjuder exponering mot stat och kommun samt bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom investment grade. Fonden ska ses som en försiktig fond med låg kredit- och ränterisk. Den genomsnittliga portföljlöptiden i fonden understiger 2 år.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen
Carnegie Likviditetsfond

Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen

Som vanligt under den svenska semesterperioden var juli en månad med låg aktivitet och få transaktioner i primärmarknaden. Med begränsat utbud var det istället köparna som satte sin prägel på...

Mona Stenmark 4 augusti 2020
Hett med renodlade företagsobligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hett med renodlade företagsobligationer

Återhämtningen avseende företagskrediter fortsatte under maj och aktiviteten återkom även till primärmarknaden trots att många emittenter finansierar sig avsevärt dyrare jämfört med tiden före coronakrisen. Från Riksbanken fortsätter stödköp av...

Mikael Engvall 3 juni 2020
Fokus på defensiva sektorer
Carnegie Likviditetsfond

Fokus på defensiva sektorer

Efter den svaga utvecklingen under mars månad med markant sämre likviditet i segmentet för företagskrediter såg vi en tydlig återhämtning i marknaden under april. Under föregående månads jakt på likviditet...

Mikael Engvall 5 maj 2020