Stäng
Språk
Meny

Investeringar i sociala obligationer knutna till samhällsmål kring integration, anpassade boenden, psykisk ohälsa och fattigdom

Nyheterna fortsätter att kretsa kring vaccinationstakten och dessvärre ser situationen ut att förvärras i en del länder, medan man i andra kommit en bra bit på väg. Månaden inleddes relativt lugnt, men sedan kom primärmarknaden i gång och vi såg ett antal emissioner. Efterfrågan hos investerarna finns fortsatt kvar och aktiviteten i marknaden generellt har varit god.

Fonden deltog i ett par emissioner under månaden. Vacse, fastighetsbolaget med exponering på fastigheter inom rättsväsendet emitterade en 7 årig obligation. Vacse är ett bolag som uppfyller många av de parametrar som vi gärna ser i ett fastighetsbolag. De har långa kontrakt (i snitt 10 år), offentliga, stabila hyresgäster, låg skuldsättning och stort fokus på hållbarhet.

”I övrigt investerade vi även i en av SBBs sociala obligationer. Sociala obligationer öronmärker emissionslikviden för olika samhällsknutna mål som till exempel integration, anpassade boenden, psykisk ohälsa och fattigdom.”

Jyske Bank och If Skadeförsäkring emitterade efterställda, så kallad Tier 2 obligationer där vi deltog, medan vi samtidigt minskade vår exponering i Tryg Forsikring och LF Bank inom samma segment. Tier 2 kan kort beskrivas som det andra lagret av kapitalbasen hos emittenten. Jyske betalar Stibor +125 och If Stibor +130. I övrigt investerade vi även i en av SBBs sociala obligationer. Sociala obligationer öronmärker emissionslikviden för olika samhällsknutna mål som till exempel integration, anpassade boenden, psykisk ohälsa och fattigdom.  Vi minskade vår position något i statsägda Sveaskog där vi sålde av en obligation med en kortare löptid på 2 år.

Carnegie Investment Grade hade en fortsatt positiv utveckling och noterade en uppgång om 0,07 procent i mars.

Fokus framgent ligger naturligtvis på hur återhämtningen kommer att se ut när vi lagt Covid-19 bakom oss. Riksbanken signalerar fortsatt expansiv penningpolitik och låga räntor under en lång tid framöver. Generellt så ser bolagen ut att fortsatt stå stabila trots viss motvind men förhoppningsvis kommer vi i mål med vaccinationerna till sommaren och kan se framemot en mer normaliserad värld och en fortsatt stabil kreditmarknad.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

PEAB – ny grön obligation
Carnegie Investment Grade

PEAB – ny grön obligation

Den första halvan av augusti präglades fortfarande av semestrar och lugna marknader, men under den andra halvan av månaden började det röra på sig och vi såg allt större aktivitet...

Mona Stenmark 3 september 2021
Semestermarknader och en ”positiv outlook”
Carnegie Investment Grade

Semestermarknader och en ”positiv outlook”

Semesterstiltjen har infunnit sig och vi har upplevt en lugn månad på kreditmarknaden, framförallt i primär- men även i sekundärmarknaden. Dock såg vi en mer dramatisk rörelse när det gäller...

Mona Stenmark 4 augusti 2021
Grönt, socialt och hållbarhetslänkat
Carnegie Investment Grade

Grönt, socialt och hållbarhetslänkat

I början av månaden var det hög aktivitet i primärmarknaden då bolagen ville hinna ut på marknaden innan semesterstiltjen infinner sig. Med den höga aktiviteten i primärmarknaden följde en lägre...

Mona Stenmark 5 juli 2021