Stäng
Språk
Meny

Investeringar i Storskogen, Stillfront, Nibe och Lakers Group

Efter en relativt stark rapportsäsong och att det gradvisa återöppnandet efter pandemin fortskrider är det inflation och långräntor som fortsätter vara i rampljuset där fokusfrågan är hur uthållig inflationen är. Trots att marknaden känner oro kring detta och att vi under månaden sett några röda dagar där framför allt tech-aktier fått sig en törn, så förefaller marknadens oro än så länge vara hanterbar. Detta underbyggs av en fortsatt hög aktivitet och investeraraptit på både börsintroduktioner samt primärtransaktioner av företagsobligationer.

Utveckling på den nordiska kreditmarknaden fortsätter att vara god med starka bolagsrapporter och relativt stabila kreditmarginaler. Det tydliga fokuset på gröna investeringar fortsätter och vi ser att vår 21-punktlista bidrar med att ytterligare synliggöra dessa frågor även inom det högavkastande segmentet. Över lag börjar vi se en allt större skillnad i prissättning där mindre miljömedvetna bolag behöver betala betydligt mer än sina hållbarhetsfokuserade konkurrenter. Prisskillnaden är till stor del driven av att marknaden blivit bättre på att både identifiera och prissätta hållbarhetsrisker.

Aktiviteten har varit hög i primärmarknaden och fonden har investerat i bland annat Storskogen, Stillfront, Nibe och Lakers Group. Storskogen är ett investmentbolag med god diversifiering, ambitiösa hållbarhetsmål, måttlig skuldsättning och tydligt mål att genomföra börsintroduktion samt erhålla investment grade rating. Det senare ger en möjlighet till en eventuell prisuppgång i Storskogen vilket vi tycker är attraktivt. Även Lakers är ett spännande bolag som jobbar med service och försäljning av vattenpumpar. Lakers ser hög efterfrågan och stora möjligheter att effektivisera infrastrukturen för pumpar och på så sätt minska elektricitetskonsumtionen som står för ca 10 procent av total konsumtion globalt.

Givet fortsatt viss osäkerhet kopplad till pandemin vidhåller vi vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Fler artiklar

Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment
Carnegie Corporate Bond

Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment

April månad var relativt händelserik med helomvändning från Riksbanken, globalt ränteuppställ samtidigt som risksentimentet haltade och globala kreditindex gick isär. Europeiska kreditmarginaler har kommit upp en hel del under månaden...

Maria Andersson 5 maj 2022
Återhämtning trots fortsatt geopolitisk oro
Carnegie Corporate Bond

Återhämtning trots fortsatt geopolitisk oro

Trots fortsatta geopolitiska oroligheter och ekonomiska spridningseffekter, i form av högre energi- och råvarupriser och därmed ytterligare inflationstryck, lägger vi en betydligt lugnare månad bakom oss. Vi såg risktillgångar återhämta...

Maria Andersson 5 april 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022