Stäng
Språk
Meny

Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Risktillgångar utvecklades starkt i juni. På aktiesidan gick såväl IT- som energibolag bra. De sistnämnda gynnades av ett stigande oljepris. Långräntorna sjönk något och kreditspreadarna krympte ytterligare till nivåer som gällde före finanskrisen. Följaktligen steg också fonden.

Investmentbolag tillhör normalt inte fondförvaltares favoritaktier. Förklaringen ligger nog i att investmentbolag och fonder ofta har samma syfte, att skapa bra avkastning genom aktieinvesteringar. Fondförvaltaren har därför varit orolig att diskvalificera sig själv genom att köpa investmentbolag som då i stället gör aktieurvalet. Fonden har däremot valt att se på investmentbolagen med andra ögon, inte minst genom att investmentbolagen under lång tid handlades med stora rabatter då investmentbolagens maktambitioner befarades gå före strävan att skapa bästa avkastning. I takt med att investmentbolagen har realiserat stora övervärden och på andra sätt tydliggjort stora portföljvärden har rabatterna under flera år sjunkit och flera av bolagen handlas idag med premium. Investor har länge tillhört ett av fondens kärninnehav och rabatten har på några år sjunkit från nivån 30 procent till dagens 10 procent. Därigenom har innehavet varit en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling. Notera också att en poäng med att äga bolag med rabatterad substans är att utdelningen inte är rabatterad. I juni minskade fonden något i Investor till följd av den lägre rabatten. Kombinationen av en bra underliggande portfölj samt en ännu existerande rabatt gör dock att Investor troligen även framöver kommer utgöra en av fondens viktigaste innehav.

Fonden ökade i stället sitt innehav i Holmen. Skogsaktierna har generellt haft en sämre utveckling de senaste månaderna efter en stark inledning i början av året. Massapriset verkar styrande, men även andra råvarurelaterade aktier har haft det motigt. Marknadens kortsiktiga fokusering på massapriset bidrar till en ökad och onödig volatilitet i aktien givet att huvuddelen av Holmens värde utgörs av relativt stabila skogs- och krafttillgångar. Men det innebär även möjligheter att anpassa storleken på innehavet i syfte att skapa extra avkastning. Man kan även reflektera över det potentiella värdet av Holmens investeringar i vindkraft på egen mark beaktat det stora intresset för vindkraftbolaget OX2 när det noterades häromveckan.

”Man kan även reflektera över det potentiella värdet av Holmens investeringar i vindkraft på egen mark beaktat det stora intresset för vindkraftbolaget OX2 när det noterades häromveckan.”

Fonden har även investerat i två så kallade SPAC:s, “Special Purpose Aquisition Vehicles”, fritt översatt till svenska, “Instrument avsedda att användas till speciella förvärv”. Förenklat är idén att bolaget, SPAC:en, som är börsnoterat med en kassa, ska leta efter intressanta förvärvsobjekt inom utvalda branscher, där det förvärvade bolaget får en “genväg” till marknaden. Investeringarna utgör en liten andel av fonden och ska främst ses som en möjlighet att få en kostnadseffektiv exponering mot lite mindre bolag. APAC ska främst försöka hitta intressanta investeringar inom teknologi, konsument eller industrisektorn. TBD30 fokuserar på tjänstesektorn, “business services”, inom data och/eller finans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar

Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”
Carnegie Strategifond

”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”

En traditionell blandfond utgörs normalt av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Tanken är att obligationerna ska ge en stabil avkastning och i oroliga tider stiga i värde när...

John Strömgren 3 september 2021